Board committees

Tulikivi-konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokouksen valitsema hallitus, hallituksen valiokunnat sekä toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan apuna toimiva johtoryhmä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Konsernin emoyhtiön hallitus päättää tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanoista.

Jyrki Tähtinen (b. 1961)

LL.M., MBA, attorney-at-law. Member of the
Board of Directors of Tulikivi Corporation since
2015. Chairman of the Board since 13 April
2015.

Other key positions of trust:
Member of the Board of Directors, JSH Capital Oy.

Primary work experience:
Borenius Attorneys Ltd
CEO 1997–2008, Chairman of the Board 2008–2018 and partner since 1991, and before this in legal positions in the service of other law firms and the City of Helsinki since 1983.

Tulikivi Corporation share ownership:
Series A shares: 42 553

Heikki Vauhkonen (b. 1970)

LLB, BBA, Member of the Board of Directors of Tulikivi Corporation since 2001, Managing Director April 2007 – April 2013, Chairman of the Board April 16, 2013- August 22, 2013, Managing Director since August 23, 2013.
Member of the Management Group since 2001. Has worked for Tulikivi since 1997.

Other key positions of trust:
Member of the Board of Directors of Tulikivi Corporation since 2001, Member of the Supervisory Board of Fennia since 2011, Member of the Board of Directors of Suomen Lähienergialiitto ry since 2015, Member of the Board of Directors of
Rakennusteollisuus RTT ry since 2012. Member of the Board of the TSY ry, Finnish Fireplace and Chimney Association since 2015, member of the Board of Associaton of Sauna from Finland.

Primary work experience:
Tulikivi Corporation:
Managing Director August since 2013, Chairman of the Tulikivi Board of Directors April 2013- August 2013, Managing Director 2007- April 2013, Marketing Director 2002-2007, Tulikivi U.S., Inc.: Vice President 1997-2001.

Tulikivi Corporation share ownership:
Series A shares 1 064 339 pieces
Series K shares 5 809 500 pieces

Niko Haavisto (b. 1972)

YTM (liiketalous). KHT tutkinto. Tulikivi Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2022 ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2022.

Muut keskeiset luottamustoimet:
Saka Finland Group Oy hallituksen jäsen (2022-)
CapMan konsernin tytäryhtiöiden hallituksen jäsen (2010-)

Keskeinen työkokemus:
CapMan Advisor (2022-)
CapMan konsernin talousjohtaja (2010-2021)
CapMan konsernin väliaikainen toimitusjohtaja (2013)
Oriola-KD Oyj:n talousohjauksen ja suunnittelun johtaja (2006–2010)
GE Healthcare Finland Oy financial controller (2005–2006)
PricewaterhouseCoopers Oy KHT-tilintarkastaja (1999–2005)

Tulikivi Oyj:n osakeomistus:

 

Tarmo Tuominen (b. 1962)

M.Sc. (geology). Member of the Board of Directors of Tulikivi Corporation since 2021, Member of the Audit Committee since 2021.

Other key positions of trust:
Member of the Board of Directors of Paraisten Kaukolämpö Oy
since 2020, Chairman of the Board of Directors, the Geological Survey of Finland 2014– 2020, Chairman of the Board of Directors, Nordic Mining ASA, 2011–2019, Chairman of the Board of Directors, Finnmin, 2013–2014 Member of the Board of Directors, Svemin, 2002–2020, Member of the Advisory Board, Nordic Talc, since 2020, Member/Chairman of the Board of Directors in several of Nordkalk’s international subsidiaries, 2000–2020.

Primary work experience:
LTL Consulting, owner and CEO 2020–, Various executive positions at Nordkalk, including member of the Management Team from 2002 to 2019/Deputy CEO 2016–2019.

Tulikivi Corporation share ownership:
Series A shares: 20 000

Jaakko Aspara (s. 1981)

Professor (Hanken School of Economics). D.Sc.
(Econ. & Bus. Admin.), D.A. (Industrial Design),
M.Sc. (Tech.). Member of the Board of Directors of Tulikivi Corporation since 2016.
Other key positions of trust:
Member of the Board of Directors: HOK-Elanto since 2014, Nordic Institute for Business & Society since 2011. Member of the Board of Directors: Business Finland since 2022. Member of the Advisory Board: Upstreet/ESC operations Pty Ltd. since 2019.

Primary work experience:

Helsinki School of Economics and Business
Administration: Professor (fixed term) 2007–
2014. Aalto University: Professor of Design
Business Management 2014. Hanken School of
Economics: Vice Rector 2018–2020, Head of
Department 2016–2018. Neoma Business
School: Dean of PhD programme, Head of
Department, Director of Area of Excellence
2020–2021. New York University NYU, Maastricht University: Visiting scholar/Professor
2008–2009; 2010.

Tulikivi Corporation share ownership:
Series A shares: 215 000

Ludmila Niemi (b. 1972)

Ms.S, eMBA. Member of the Board of Directors
of Tulikivi Corporation since 2019, member of
the Audit Committee since 2019.

Other key positions of trust:
Parish Council member, Finnish Orthodox Church, since January
2021, Board member of Pyhän Helenan säätiö sr
since January 2022, Board member Oy Electrolux
Ab April 2015–August 2020, Board member of
ERP Finland Oy March 2019-August 2020,
Board member of Elektroniikan Tukkukauppiaat
ETK Ry November 2015–August 2020.

Primary work experience: Optitune Oy: johtaja
BA Europe 05/2021- ; Oy Electrolux Ab:
maajohtaja 04/2015 – 08/2020; 2011-2015
liiketoimintajohttotehtävät: LPN Consulting, Regus Ltd, Technopolis Oyj; BSH Bosch & Siemens
Home Appliances Group: myyntijohtaja 2001-
2011.

Tulikivi Corporation share ownership:
Series A shares : 10 000

Hallituksella on kaksi valiokuntaa, nimitys- ja tarkastusvaliokunta. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet ja valiokuntien puheenjohtajat.

Nimitysvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Jyrki Tähtinen sekä jäseninä Jaakko Aspara ja Heikki Vauhkonen. Nimitysvaliokunnan tehtäviin kuuluu hallituksen jäsenten valinnan valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta varten, hallituksen jäsenten palkitsemisasioiden valmistelu ja hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen.

Nimitysvaliokunnan jäsenten henkilötiedot:
Jyrki Tähtinen, s. 1961. Puheenjohtaja. Oikeustieteen kandidaatti, MBA, asianajaja. Tulikivi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 13.4.2015 lähtien. Hallituksen jäsenyys useissa yrityksissä.
Jaakko Aspara, s. 1981. Kauppatieteiden tohtori, taiteen tohtori, diplomi-insinööri. Hallituksen jäsenyys useissa yrityksissä.
Heikki Vauhkonen, s. 1970. Oikeustieteiden kandidaatti, kauppatieteiden kandidaatti. Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Niko Haavisto sekä jäseninä Tarmo Tuominen ja Ludmila Niemi. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa ja tehostaa hallituksen työskentelyä yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden käsittelyssä sekä huolehtia yhteydenpidosta tilintarkastajiin.