Tulikivi Oyj on 22.8.2023 vastaanottanut Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo:lta arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo:n osuus Tulikivi Oyj:n osakkeista on laskenut alle 5 prosentin rajan.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo:n omistus laski 22.8.2023 tehtyjen kauppojen seurauksena 2 990 000 osakkeeseen eli 4,99 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 2,32 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeiden äänimäärästä. Edellisessä liputuksessa 21.10.2013 Keskinäinen Työeläkevakuutus Elo:n omistus oli 4 545 454 osaketta eli 7,59 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 3,52 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeiden äänimäärästä.

 

Tulikivi Oyj

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Viennin kannattava kasvu jatkui

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 13,3 Me (12,2 Me 4-6/2022) ja liikevaihto oli katsauskaudella 26,4 Me (20,6 Me 1-6/2022).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli toisella vuosineljänneksellä 2,3 (1,7) ja liiketulos oli katsauskaudella 3,6 (2,0) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli toisella vuosineljänneksellä 2,2 (1,4) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 3,3 (1,5) Me.
– Omavaraisuusaste oli 44,6 % (33,6 %) katsauskauden päättyessä.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 13,9 (11,3) Me.
– Suomussalmen talkkiprojekti on edennyt hyvin
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoteen 2022 verrattuna.

 

Avainluvut
 1-6/23  1-6/22 Muutos,
%
 1-12/22 4-6/23 4-6/22 Muutos,
%
Liikevaihto, Me 26,4 20,6 28,1 44,3 13,3 12,2 9,5
Liiketulos, Me 3,6 2,0 81,3 4,7 2,3 1,7 34,8
Vertailukelpoinen liiketulos, Me 3,6 2,0 81,3 4,7 2,3 1,7 34,8
Tulos ennen veroja, Me 3,3 1,5 111,9 4,1 2,2 1,4 62,9
Katsauskauden laaja tulos, Me 2,4 1,7 43,4 4,9 1,6 1,6 5,6
Osakekohtainen tulos, e 0,04 0,03 0,08 0,03 0,03
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 1,8 2,2 6,3 2,5 1,6
Vertailukelpoinen liiketulos, % 13,7 9,7 10,6 17,5 14,2
Omavaraisuusaste, % 44,6 33,6 39,0
Nettovelkaantumisaste, % 63,7 104,9 72,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 27,2 17,7 19,7

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Liikevaihdon kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä ja se kohdistui Keski-Euroopan vientiin. Lämmityssesongin korkeat lämmitysenergian hinnat ja epävarmuus energian saatavuudesta sekä kotien huoltovarmuudesta lisäsivät kuluttajien kiinnostusta tulisijoihin vaikuttaen katsauskauden toimituksiin.

Toisella vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta oli 11,3 (14,3) miljoonaa euroa, ja kysyntää tuki uusi kompakti Jero-tulisijamallisto. Kotimaan kysyntä oli aiempaa alhaisemmalla tasolla haasteellisen taloudellisen toimintaympäristön vuoksi. Yhtiön tilauskanta säilyi hyvällä tasolla, ja oli katsauskauden päättyessä 13,9 (11,3) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan kannattavuus parani liikevaihdon kasvun, myynninjakauman ja onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Yhtiön kannattavuutta tukee myös toiminnan pohjautuminen merkittäviltä osin omien kotimaisten vuolukivivarantojen hyödyntämiseen.

Keski-Euroopassa jatkettiin myynti- ja koulutustoimenpiteitä jakeluverkoston laajentamiseksi niin Tulikivi- kuin Kermansavi-tulisijoille. Toimenpiteiden painopiste oli uudessa Jero-mallistossa. Tuotteissa on yhdistetty varaavan tulisijan tekniikka kamiinoiden kompaktiin kokoon ja moderniin muotoiluun. Helposti asennettava ja hintaluokaltaan edullinen Jero-mallisto sai huhtikuussa Leipzigin kansainvälisillä messuilla erinomaisen vastaanoton. Keski-Euroopassa kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja malliston avulla on mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä.

Suomussalmen talkkiprojektin toteutettavuusselvitys eteni myönteisesti alkuvuoden aikana Metso Oyj:n tekemien rikastus- sekä suodatuskokeiden ja rikastamon esisuunnittelun myötä. Tuotantomittakaavan prosessin simuloinnin perusteella Haaposen talkkimalmista voidaan tuottaa hyvälaatuista talkkirikastetta hyvällä saannilla. Rikastuskokeista saadusta talkkirikasteesta valmistettiin suihkujauhettuja talkkituotteita. Rikastetta jauhettiin kolmeen eri hienouteen, joiden keskiraekoot vaihtelivat noin 2,5 mikronista 5 mikroniin. Jauhetun tuotteen vaaleus kohosi odotetusti hienouden mukana ja talkki säilytti levymäisyytensä. Levymäisyys on haluttu ominaisuus ennen kaikkea talkin kasvavissa käyttösovelluksissa.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) vaatimia selvitystöitä täydennettiin kesän aikana. YVA-selostus on tarkoitus toimittaa yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle tämän vuoden syksyllä. Kokonaisuudessaan hankkeen toteutettavuusselvityksen odotetaan valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555

 

Tulikivi Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 27.6.2023.

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jouko Toivanen

Asema: Talousjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj

LEI: 743700GSL41H2DXZY963

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 34076/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-06-27

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900583

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 0.470 EUR

(2): Volyymi: 1365 Yksikköhinta: 0.479 EUR

(3): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 0.480 EUR

(4): Volyymi: 1199 Yksikköhinta: 0.476 EUR

(5): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 0.480 EUR

(6): Volyymi: 2102 Yksikköhinta: 0.484 EUR

(7): Volyymi: 1408 Yksikköhinta: 0.484 EUR

(8): Volyymi: 3531 Yksikköhinta: 0.484 EUR

(9): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 0.484 EUR

(10): Volyymi: 1408 Yksikköhinta: 0.4835 EUR

(11): Volyymi: 4235 Yksikköhinta: 0.4835 EUR

(12): Volyymi: 1333 Yksikköhinta: 0.4840 EUR

(13): Volyymi: 1024 Yksikköhinta: 0.4875 EUR

(14): Volyymi: 616 Yksikköhinta: 0.488 EUR

(15): Volyymi: 1408 Yksikköhinta: 0.4888 EUR

(16): Volyymi: 2036 Yksikköhinta: 0.488 EUR

(17): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 0.489 EUR

(18): Volyymi: 9866 Yksikköhinta: 0.489 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(18): Volyymi: 32000 Keskihinta: 0.4855 EUR


Lisätietoja:
Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja, Tulikivi Oyj
Puh. +358 207 636 555, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Tulikivi on talven 2022-2023 ja kevään 2023 aikana edennyt Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvityksessä (prefeasibility study), jonka tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudelliset kannattavuus-, ympäristö- ja kaivos- sekä rikastustekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Yhtiön tavoitteena on laatia tekniset suunnitelmat ja hakea toiminnan vaatimat luvat hiilineutraalia ja jäljitettävää talkkia tuottavalle kaivokselle ja rikastamolle.

Keskeinen osa toteutettavuusselvitystä olivat Metson tekemät rikastus- sekä suodatuskokeet ja niiden tuloksiin pohjautuva rikastamon esisuunnittelu, johon sisältyi myös rikastushiekan suodatuksen ja vedenpuhdistustarpeen huomioiminen. Esisuunnittelussa vahvistettiin rikastusprosessin virtauskaavio ja tehtiin tarvittavien laitteiden esivalinta ja alustava mitoitus. Sen perusteella voidaan arvioida prosessin energian tarve ja tarveaineiden kulutus. ”Locked cycle” -rikastuskokeilla simuloitiin tuotantomittakaavan prosessia ja niiden perusteella Haaposen talkkimalmista pystytään tuottamaan hyvälaatuista talkkirikastetta hyvällä saannilla.

Rikastuskokeista saadusta talkkirikasteesta valmistettiin suihkujauhettuja talkkituotteita. Rikastetta jauhettiin kolmeen eri hienouteen, joiden keskiraekoot vaihtelivat noin 2,5 mikronista 5 mikroniin. Jauhetun tuotteen vaaleus kohosi odotetusti hienouden mukana ja talkki säilytti levymäisyytensä.

Rikastushiekan suodatus mahdollistaa kuivaläjityksen ja suljetumman vesikierron. Vedenpuhdistamolla varmistetaan prosessi- ja juoksutettavan veden laatu.

Selvityksessä huomionarvoista oli, että kaivosalueella olevia rakennuksia ja infrastruktuuria voidaan hyödyntää myös suunnitellussa talkin tuotannossa. Työturvallisuus- ja ympäristönäkökohtiin kiinnitettiin huomiota ja tehty työ luo hyvät lähtökohdat riskien ja haittojen minimoimiselle.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen vaatimia selvitystöitä täydennetään kuluvan kesän aikana ja selostuksen odotetaan valmistuvan syksyllä 2023. Kokonaisuudessaan hankkeen toteutettavuusselvityksen odotetaan valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä.

”Suihkujauhettujen talkkituotteiden vaaleus ja talkin levymäisyys vahvistavat näkemystä, että Haaposen esiintymästä voidaan valmistaa laadullisesti soveltuvia ja kilpailukykyisiä tuotteita tärkeimpiin talkin käyttökohteisiin”, toteaa Nordic Talcin toimitusjohtaja Erkki Kuronen. Hän jatkaa, että ”edellä mainitun lisäksi Haaposen esiintymän yli 22 miljoonan tonnin kompaktit talkkimalmivarannot olemassa olevalla kaivosalueella yhdessä toteutettavuusselvityksen positiivisten tulosten kanssa rohkaisevat ja kannustavat viemään hanketta eteenpäin. On kuitenkin ennenaikaista arvioida hankkeen toteutumista tai taloudellisia vaikutuksia.”

 

TULIKIVI OYJ

Lisätietoja:    Tulikivi Oyj, toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Nordic Talc Oy, toimitusjohtaja Erkki Kuronen, 050 599 3539

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Osavuosikatsaus 1-3/2023: Viennin vahva kasvu jatkui

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 13,0 Me (8,4 Me 1-3/2022).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,3 (0,3) ja tulos ennen veroja oli 1,1 (0,2) Me.
– Omavaraisuusaste oli 42,0 % (29,9 %) katsauskauden päättyessä.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 16,1 (10,5) Me.
– Suomussalmen talkin rikastuskokeista saatiin hyvät tulokset
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoteen 2022 verrattuna.

 

Avainluvut  1-3/23  1-3/22 Muutos,
%
1-12/22
Liikevaihto, Me 13,0 8,4 55,3 44,3
Liiketulos, Me 1,3 0,3 398,0 4,7
Vertailukelpoinen liiketulos, Me 1,3 0,3 398,0 4,7
Tulos ennen veroja, Me 1,1 0,2 471,4 4,1
Katsauskauden laaja tulos, Me 0,8 0,1 514,4 4,9
Osakekohtainen tulos, e 0,01 0,00 0,08
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me -0,7 0,7 6,3
Omavaraisuusaste, % 42,0 29,9 39,0
Nettovelkaantumisaste, % 77,9 137,1 72,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,7 5,7 19,7

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Liikevaihdon kasvu oli katsauskaudella voimakasta ja kasvu kohdistui ensisijaisesti Keski-Euroopan vientiin. Syksyn korkeat lämmitysenergian hinnat ja epävarmuus energian saatavuudesta sekä kotien huoltovarmuudesta lisäsivät kuluttajien kiinnostusta tulisijoihin vaikuttaen katsauskauden toimituksiin.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta oli 11,1 (12,2) miljoonaa euroa, ja kysyntä oli edelleen vilkasta Keski-Euroopassa ja Skandinaviassa. Hyvän tilausvirran ansiosta yhtiön tilauskanta säilyi korkealla tasolla, ja oli katsauskauden päättyessä 16,1 (10,5) miljoonaa euroa.

Vaikka ostokomponenttien hinnat kohosivat edelleen katsauskauden aikana, liiketoiminnan kannattavuus parani liikevaihdon kasvun, hinnankorotusten ja onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Yhtiön kannattavuutta tukee myös toiminnan pohjautuminen merkittäviltä osin omien kotimaisten vuolukivivarantojen hyödyntämiseen.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä jatkettiin strategian mukaisia toimia jakeluverkoston laajentamiseksi. Ruotsissa Tulikivi solmi jakelusopimuksen Eldabutiken-ketjun kanssa Karelia-malliston myynnistä ja markkinoinnista. Eldabutiken-ketjuun kuuluu 50 myymälää. Keski-Euroopassa jatkettiin myynti- ja koulutustoimenpiteitä jakeluverkoston laajentamiseksi niin Tulikivi- kuin Kermansavi-tulisijoille.

Alkuvuonna tuotekehityksen painopiste oli uudessa Jero-mallistossa. Tuotteissa on yhdistetty varaavan tulisijan tekniikka kamiinoiden kompaktiin kokoon ja moderniin muotoiluun. Helposti asennettava ja hintaluokaltaan edullinen Jero-mallisto sai huhtikuussa Leipzigin kansainvälisillä messuilla erinomaisen vastaanoton. Keski-Euroopassa kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja malliston avulla on mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä.

Suomussalmen talkkihankkeessa saatiin päätökseen Metso Oyj:n kanssa viime vuonna aloitetut rikastuskokeet talkin hyödynnettävyyden varmentamiseksi ja rikastamon suunnittelun pohjaksi. Rikastuskokeet vahvistavat näkemystä, että esiintymästä voidaan valmistaa useimpiin käyttökohteisiin soveltuvia talkkituotteita, joiden vaaleus ja talkkipitoisuus vastaa tai jopa ylittää markkinoilla olevien vastaavien talkkituotteiden tyypilliset arvot.

Talkkihankkeeseen saatiin Business Finlandin myöntämä 1,6 miljoonan euron suuruinen tutkimus- ja kehityslaina. Laina on nostettavissa projektin edetessä vuosina 2023-2025.

Talkkihankkeen tekninen suunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) etenivät vuosineljänneksen aikana. YVA-selostus on tarkoitus toimittaa yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle tämän vuoden syksyllä.

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

TULIKIVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 27.4.2023 KLO 14:00

TULIKIVI OYJ  PÖRSSITIEDOTE   27.4.2023 KLO 19:30

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2023 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osakeanneista päättämisestä, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

1. Voitonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 21.000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan ensisijaisesti Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2023 mennessä. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Vaihtoehtoisesti vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaan tai osittain rahana. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Tarkastusvaliokunnan kokouksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 660 euroa kokousta kohden.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

3. Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Jaakko Aspara, Niko Haavisto, Liudmila Niemi, Tarmo Tuominen, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen.

4. Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Heli Tuuri, KHT.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 15.656.622 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 2.304.750 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä enintään noin 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 17.961.372 osaketta.

Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle annettuja valtuutuksia.

6. Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Jyrki Tähtisen. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Tähtinen ja jäseniksi Heikki Vauhkonen sekä Jaakko Aspara. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Niko Haavisto ja jäseniksi Liudmila Niemi ja Tarmo Tuominen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tulikivi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://tulikivigroup.com/yhtiokokoukset/ viimeistään 11.5.2023 alkaen.

 

Helsingissä, 27.4.2023

 

TULIKIVI OYJ
Jyrki Tähtinen
Hallituksen puheenjohtaja

 

Lisätietoja:
Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, Puh. 0403 063 100
Hallituksen puheenjohtaja, Jyrki Tähtinen, Puh. 0400 406 509
Toimitusjohtaja, Heikki Vauhkonen, Puh. 0207 636 555

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivigroup.fi

Tulikivi Oyj vuoden 2022 vuosikertomus sisältää yhtiön vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Tulikivi Oyj on julkaissut tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisessa XHTML-muodossa. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastaja on toimittanut varmennuskertomuksen ESEF-tilinpäätöksestä. Tilinpäätös on tämän tiedotteen liitteenä XHTML-muodossa ja vuosikertomus pdf-tiedostona. Tiedostot ovat saatavilla myös yhtiön kotisivulla osoitteessa www.tulikivi.com.

Vuosikertomus 2022 pdf-tiedosto
Vuosikertomus 2022 xhtml-tiedosto
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 pdf-tiedosto

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

 

 

TULIKIVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 27.4.2023 KLO 14:00

TULIKIVI OYJ  PÖRSSITIEDOTE   27.4.2023 KLO 19:30

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2023 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osakeanneista päättämisestä, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

1. Voitonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 21.000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan ensisijaisesti Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2023 mennessä. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Vaihtoehtoisesti vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaan tai osittain rahana. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Tarkastusvaliokunnan kokouksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 660 euroa kokousta kohden.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

3. Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Jaakko Aspara, Niko Haavisto, Liudmila Niemi, Tarmo Tuominen, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen.

4. Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Heli Tuuri, KHT.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 15.656.622 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 2.304.750 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä enintään noin 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 17.961.372 osaketta.

Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle annettuja valtuutuksia.

6. Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Jyrki Tähtisen. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Tähtinen ja jäseniksi Heikki Vauhkonen sekä Jaakko Aspara. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Niko Haavisto ja jäseniksi Liudmila Niemi ja Tarmo Tuominen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tulikivi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://tulikivigroup.com/yhtiokokoukset/ viimeistään 11.5.2023 alkaen.

 

Helsingissä, 27.4.2023

 

TULIKIVI OYJ
Jyrki Tähtinen
Hallituksen puheenjohtaja

 

Lisätietoja:
Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, Puh. 0403 063 100
Hallituksen puheenjohtaja, Jyrki Tähtinen, Puh. 0400 406 509
Toimitusjohtaja, Heikki Vauhkonen, Puh. 0207 636 555

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivigroup.fi

Business Finland on myöntänyt 1,6 miljoonan euron T&K-lainan Tulikivi Oyj:lle ”Hiilineutraali talkkikaivos ja -prosessi” -hankkeen rahoitukseen.

Hanke on osa kokonaisuutta, jossa Tulikivi ja sen täysin omistama tytäryhtiö Nordic Talc Oy pyrkivät muuttamaan Suomussalmen vuolukivitehtaan talkintuotantolaitokseksi ja varmistamaan talkkivarantojen teollisen hyödyntämisen, joko yhtiön itsensä tai kolmannen osapuolen toimesta.

Hankkeen kesto on vuoden 2025 loppuun saakka, ja hankkeen johtajana toimii Nordic Talc Oy:n toimitusjohtaja Erkki Kuronen.

”Hiilineutraali talkkikaivos ja -prosessi” -hankkeen tavoitteena on kehittää louhinta- ja rikastusprosessi, joka mahdollistaisi hiilineutraalin tuotannon. Sen lisäksi hankkeessa selvitetään talkin tuoteominaisuuksien vaihtelu ja kehitetään energiatehokkaat hienojauhatustekniikat eri käyttökohteisiin soveltuville talkkituotteille. Talkkituotteille tehdään käyttäjien edellyttämät todentamiset ja tuotetestaukset. Osana hanketta selvitetään lisäksi tuotannon sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuudet.

Hankkeen tavoitteena on kehittää tulevaisuuden talkintuotantolaitos, joka vastaa 2030-luvun vaatimuksiin. Tulikivi haluaa olla edelläkävijänä mahdollistamassa, että asiakkaiden vastuullisuustavoitteita voidaan tulevaisuudessa tukea tarjoamalla hiilineutraaleja, jäljitettäviä ja laadukkaita talkkituotteita. Myönnetty T&K-laina mahdollistaa aikaisempaa vahvemman kehityspanoksen näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja hankkeen edistämiseen.

Vahva kasvu jatkui

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 13,8 Me (9,4 Me 10-12/2021) ja liikevaihto oli katsauskaudella 44,3 Me (33,5 Me 1-12/2021).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 1,5 (0,6) Me ja liiketulos oli katsauskaudella 4,7 (2,7) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli neljännellä vuosineljänneksellä 1,5 (0,5) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 4,1 (2,1) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 2,9 (1,2) Me ja katsauskaudella 6,4 (3,0) Me.
– Tilauskanta vahvistui merkittävästi neljännellä vuosineljänneksellä ja oli katsauskauden päättyessä 17,2 (6,3) Me.
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoteen 2022 verrattuna.

Avainluvut, Me

1-12/22 1-12/21 Muutos, % 10-12/22 10-12/21 Muutos, %
Liikevaihto, Me 44,3 33,5 32,1 13,8 9,4 45,9
Liiketulos, Me 4,7 2,7 74,3 1,5 0,6 141,9
Vertailukelpoinen liiketulos, Me 4,7 2,7 74,3 1,5 0,6 141,9
Tulos ennen veroja, Me 4,1 2,1 95,2 1,5 0,5 223,5
Katsauskauden laaja tulos, Me 4,9 1,7 191,6 2,1 0,4 483,7
Osakekohtainen tulos, e 0,08 0,03 0,04 0,01
Liiketoiminnan nettorahavirta 6,4 3,0 2,9 1,2
Omavaraisuusaste, % 39,0 29,4
Nettovelkaantumisaste, % 72,7 142,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,7 12,6

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta kasvoi 51 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ja oli 14,3 (9,5) miljoonaa euroa. Kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa Keski-Euroopassa ja Skandinaviassa. Tulikivi-tulisijojen ohella kamiinan verhouskivien tilausvirta oli korkealla tasolla. Syksyllä voimakkaasti kohonneet lämmitysenergian hinnat ja kasvanut epävarmuus energian saatavuuteen sekä kotien huoltovarmuuteen liittyen lisäsivät kuluttajien kiinnostusta vaihtoehtoisen lämmitysjärjestelmän, kuten tulisijan, hankintaan. Myynnin vahvan kasvun taustalla oli myös pitkäjänteinen työ tuoteportfolion uudistamisessa, digitaalisen myynnin kehittämisessä, sekä jakelukanavien suoraviivaistamisessa vientimarkkinoilla. Vahvan tilausvirran ansiosta yhtiön tilauskanta kasvoi, ja oli katsauskauden päättyessä 17,2 (6,3) miljoonaa euroa.

Vaikka teräksen ja ostokomponenttien hinnat kohosivat edelleen voimakkaasti katsauskauden aikana, liiketoiminnan kannattavuus parantui liikevaihdon kasvun, hinnankorotusten ja onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Yhtiön kannattavuutta tukee myös toiminnan pohjautuminen merkittäviltä osin omien kotimaisten vuolukivivarantojen hyödyntämiseen.

Uudet, 1.1.2022 voimaantulleet Ecodesign-määräykset täyttävät, keraamiset mallistot ovat vahvistaneet Tulikiven markkina-asemaa kotimaassa ja ovat laajentaneet potentiaalista asiakaskuntaa vientimarkkinoilla. Loppuvuonna Kermansavi-mallistoa täydennettiin edullisilla erityisesti taloteollisuuden tarpeisiin sopivilla malleilla.

Viimeisellä vuosineljänneksellä Erkki Kuronen aloitti Tulikivi-konserniin kuuluvan Nordic Talc Oy:n toimitusjohtajana. Hän on keskittynyt talkkihankkeen teknisen suunnittelun ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin eteenpäin viemiseen ja rahoituksen edistämiseen.

 

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2022