Business Finland on myöntänyt 1,6 miljoonan euron T&K-lainan Tulikivi Oyj:lle ”Hiilineutraali talkkikaivos ja -prosessi” -hankkeen rahoitukseen.

Hanke on osa kokonaisuutta, jossa Tulikivi ja sen täysin omistama tytäryhtiö Nordic Talc Oy pyrkivät muuttamaan Suomussalmen vuolukivitehtaan talkintuotantolaitokseksi ja varmistamaan talkkivarantojen teollisen hyödyntämisen, joko yhtiön itsensä tai kolmannen osapuolen toimesta.

Hankkeen kesto on vuoden 2025 loppuun saakka, ja hankkeen johtajana toimii Nordic Talc Oy:n toimitusjohtaja Erkki Kuronen.

”Hiilineutraali talkkikaivos ja -prosessi” -hankkeen tavoitteena on kehittää louhinta- ja rikastusprosessi, joka mahdollistaisi hiilineutraalin tuotannon. Sen lisäksi hankkeessa selvitetään talkin tuoteominaisuuksien vaihtelu ja kehitetään energiatehokkaat hienojauhatustekniikat eri käyttökohteisiin soveltuville talkkituotteille. Talkkituotteille tehdään käyttäjien edellyttämät todentamiset ja tuotetestaukset. Osana hanketta selvitetään lisäksi tuotannon sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuudet.

Hankkeen tavoitteena on kehittää tulevaisuuden talkintuotantolaitos, joka vastaa 2030-luvun vaatimuksiin. Tulikivi haluaa olla edelläkävijänä mahdollistamassa, että asiakkaiden vastuullisuustavoitteita voidaan tulevaisuudessa tukea tarjoamalla hiilineutraaleja, jäljitettäviä ja laadukkaita talkkituotteita. Myönnetty T&K-laina mahdollistaa aikaisempaa vahvemman kehityspanoksen näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja hankkeen edistämiseen.

Vahva kasvu jatkui

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 13,8 Me (9,4 Me 10-12/2021) ja liikevaihto oli katsauskaudella 44,3 Me (33,5 Me 1-12/2021).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 1,5 (0,6) Me ja liiketulos oli katsauskaudella 4,7 (2,7) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli neljännellä vuosineljänneksellä 1,5 (0,5) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 4,1 (2,1) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 2,9 (1,2) Me ja katsauskaudella 6,4 (3,0) Me.
– Tilauskanta vahvistui merkittävästi neljännellä vuosineljänneksellä ja oli katsauskauden päättyessä 17,2 (6,3) Me.
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoteen 2022 verrattuna.

Avainluvut, Me

1-12/22 1-12/21 Muutos, % 10-12/22 10-12/21 Muutos, %
Liikevaihto, Me 44,3 33,5 32,1 13,8 9,4 45,9
Liiketulos, Me 4,7 2,7 74,3 1,5 0,6 141,9
Vertailukelpoinen liiketulos, Me 4,7 2,7 74,3 1,5 0,6 141,9
Tulos ennen veroja, Me 4,1 2,1 95,2 1,5 0,5 223,5
Katsauskauden laaja tulos, Me 4,9 1,7 191,6 2,1 0,4 483,7
Osakekohtainen tulos, e 0,08 0,03 0,04 0,01
Liiketoiminnan nettorahavirta 6,4 3,0 2,9 1,2
Omavaraisuusaste, % 39,0 29,4
Nettovelkaantumisaste, % 72,7 142,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,7 12,6

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta kasvoi 51 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ja oli 14,3 (9,5) miljoonaa euroa. Kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa Keski-Euroopassa ja Skandinaviassa. Tulikivi-tulisijojen ohella kamiinan verhouskivien tilausvirta oli korkealla tasolla. Syksyllä voimakkaasti kohonneet lämmitysenergian hinnat ja kasvanut epävarmuus energian saatavuuteen sekä kotien huoltovarmuuteen liittyen lisäsivät kuluttajien kiinnostusta vaihtoehtoisen lämmitysjärjestelmän, kuten tulisijan, hankintaan. Myynnin vahvan kasvun taustalla oli myös pitkäjänteinen työ tuoteportfolion uudistamisessa, digitaalisen myynnin kehittämisessä, sekä jakelukanavien suoraviivaistamisessa vientimarkkinoilla. Vahvan tilausvirran ansiosta yhtiön tilauskanta kasvoi, ja oli katsauskauden päättyessä 17,2 (6,3) miljoonaa euroa.

Vaikka teräksen ja ostokomponenttien hinnat kohosivat edelleen voimakkaasti katsauskauden aikana, liiketoiminnan kannattavuus parantui liikevaihdon kasvun, hinnankorotusten ja onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Yhtiön kannattavuutta tukee myös toiminnan pohjautuminen merkittäviltä osin omien kotimaisten vuolukivivarantojen hyödyntämiseen.

Uudet, 1.1.2022 voimaantulleet Ecodesign-määräykset täyttävät, keraamiset mallistot ovat vahvistaneet Tulikiven markkina-asemaa kotimaassa ja ovat laajentaneet potentiaalista asiakaskuntaa vientimarkkinoilla. Loppuvuonna Kermansavi-mallistoa täydennettiin edullisilla erityisesti taloteollisuuden tarpeisiin sopivilla malleilla.

Viimeisellä vuosineljänneksellä Erkki Kuronen aloitti Tulikivi-konserniin kuuluvan Nordic Talc Oy:n toimitusjohtajana. Hän on keskittynyt talkkihankkeen teknisen suunnittelun ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin eteenpäin viemiseen ja rahoituksen edistämiseen.

 

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2022

Tulikivi Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 17.11.2022.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Jaakko Aspara
Asema: Hallituksen jäsen
Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj
LEI: 743700GSL41H2DXZY963
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 21277/4/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2022-11-17
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900583
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 791 Yksikköhinta: 0.626 EUR
(2): Volyymi: 960 Yksikköhinta: 0.626 EUR
(3): Volyymi: 397 Yksikköhinta: 0.627 EUR
(4): Volyymi: 213 Yksikköhinta: 0.629 EUR
(5): Volyymi: 19639 Yksikköhinta: 0.629 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(5): Volyymi: 22000 Keskihinta: 0.62873 EUR

Lisätietoja:
Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja, Tulikivi Oyj
Puh. +358 207 636 555, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Tulikivi Oyj julkaisee vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen 3.3.2023. Vuosikertomus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 13. Varsinainen yhtiökokous pidetään 27.4.2023.

Vuonna 2023 julkaistaan seuraavat katsaukset:
– tammi-maaliskuulta osavuosikatsaus 5.5.2023
– tammi-kesäkuulta puolivuosikatsaus 18.8.2023
– tammi-syyskuulta osavuosikatsaus 3.11.2023

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Tulikivi Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 9.11.2022.

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Heikki Vauhkonen

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj

LEI: 743700GSL41H2DXZY963

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 21068/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-11-4

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900583

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 0.653 EUR

(2): Volyymi: 1192 Yksikköhinta: 0.653 EUR

(3): Volyymi: 10000 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(4): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(5): Volyymi: 2500 Yksikköhinta: 0.658 EUR

(6): Volyymi: 616 Yksikköhinta: 0.658 EUR

(7): Volyymi: 4182 Yksikköhinta: 0.658 EUR

(8): Volyymi: 1590 Yksikköhinta: 0.662 EUR

(9): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 0.6695 EUR

(10): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.6685 EUR

(11): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(12): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(13): Volyymi: 3337 Yksikköhinta: 0.648 EUR

(14): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 0.648 EUR

(15): Volyymi: 63271 Yksikköhinta: 0.648 EUR

(16): Volyymi: 623 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(17): Volyymi: 20000 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(18): Volyymi: 1062 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(19): Volyymi: 2203 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(20): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(21): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(22): Volyymi: 6200 Yksikköhinta: 0.6575 EUR

(23): Volyymi: 6200 Yksikköhinta: 0.6575 EUR

(24): Volyymi: 618 Yksikköhinta: 0.655 EUR

(25): Volyymi: 7600 Yksikköhinta: 0.655 EUR

(26): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 0.655 EUR

(27): Volyymi: 4383 Yksikköhinta: 0.658 EUR

(28): Volyymi: 100000 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(29): Volyymi: 614 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(30): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(31): Volyymi: 608 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(32): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(33): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(34): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(35): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(36): Volyymi: 4490 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(37): Volyymi: 756 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(38): Volyymi: 7500 Yksikköhinta: 0.678 EUR

(39): Volyymi: 7500 Yksikköhinta: 0.6715 EUR

(40): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(41): Volyymi: 225 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(42): Volyymi: 20000 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(43): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(44): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(45): Volyymi: 6000 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(46): Volyymi: 4500 Yksikköhinta: 0.673 EUR

(47): Volyymi: 7500 Yksikköhinta: 0.673 EUR

(48): Volyymi: 8546 Yksikköhinta: 0.671 EUR

(49): Volyymi: 1649 Yksikköhinta: 0.672 EUR

(50): Volyymi: 1660 Yksikköhinta: 0.672 EUR

(51): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 0.672 EUR

(52): Volyymi: 4821 Yksikköhinta: 0.672 EUR

(53): Volyymi: 2059 Yksikköhinta: 0.702 EUR

(54): Volyymi: 2809 Yksikköhinta: 0.702 EUR

(55): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 0.701 EUR

(56): Volyymi: 3954 Yksikköhinta: 0.701 EUR

(57): Volyymi: 591 Yksikköhinta: 0.701 EUR

(58): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 0.702 EUR

(59): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 0.701 EUR

(60): Volyymi: 1350 Yksikköhinta: 0.701 EUR

(61): Volyymi: 2185 Yksikköhinta: 0.7005 EUR

(62): Volyymi: 3565 Yksikköhinta: 0.7 EUR

(63): Volyymi: 4565 Yksikköhinta: 0.7 EUR

(64): Volyymi: 6000 Yksikköhinta: 0.71 EUR

(65): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 0.704 EUR

(66): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 0.704 EUR

(67): Volyymi: 2190 Yksikköhinta: 0.7025 EUR

(68): Volyymi: 280 Yksikköhinta: 0.71 EUR

(69): Volyymi: 2091 Yksikköhinta: 0.7145 EUR

(70): Volyymi: 2091 Yksikköhinta: 0.7145 EUR

(71): Volyymi: 2091 Yksikköhinta: 0.7145 EUR

(72): Volyymi: 1311 Yksikköhinta: 0.718 EUR

(73): Volyymi: 4599 Yksikköhinta: 0.705 EUR

(74): Volyymi: 3000 Yksikköhinta: 0.709 EUR

(75): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 0.708 EUR

(76): Volyymi: 2475 Yksikköhinta: 0.715 EUR

(77): Volyymi: 2475 Yksikköhinta: 0.715 EUR

(78): Volyymi: 650 Yksikköhinta: 0.7115 EUR

(79): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.7115 EUR

(80): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.714 EUR

(81): Volyymi: 253 Yksikköhinta: 0.714 EUR

(82): Volyymi: 170 Yksikköhinta: 0.714 EUR

(83): Volyymi: 2726 Yksikköhinta: 0.714 EUR

 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(83): Volyymi: 389419 Keskihinta: 0.66715 EUR

Lisätietoja:
Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja, Tulikivi Oyj
Puh. +358 207 636 555, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Vahva tuloskasvu jatkui

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 9,9 Me (8,3 Me 7-9/2021) ja liikevaihto oli katsauskaudella 30,5 Me (24,1 Me 1-9/2021).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,2 (1,0) Me ja liiketulos oli katsauskaudella 3,2 (2,1) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,1 (0,8) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 2,6 (1,6) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,3 (1,2) Me ja katsauskaudella 3,5 (1,9) Me.
– Tilauskanta vahvistui merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä ja oli katsauskauden päättyessä 15,8 (5,9) Me.
– Erkki Kuronen nimitettiin 16.9.2022 Tulikivi-konserniin kuuluvan Nordic Talc Oy:n toimitusjohtajaksi.
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 42-45 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan 4,0-5,0 miljoonaa euroa.

 

Avainluvut
1-9/22 1-9/21 Muutos, % 1-12/21 7-9/22 7-9/21 Muutos, %
Liikevaihto, Me 30,5 24,1 26,7 33,5 9,9 8,3 19,9
Liiketulos, Me 3,2 2,1 53,8 2,7 1,2 1,0 19,4
Vertailukelpoinen liiketulos, Me 3,2 2,1 53,8 2,7 1,2 1,0 19,4
Tulos ennen veroja, Me 2,6 1,6 59,4 2,1 1,1 0,8 25,7
Katsauskauden laaja tulos, Me 2,7 1,3 109,8 1,7 1,1 0,7 52,7
Osakekohtainen tulos, e 0,05 0,02 0,03 0,02 0,01
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 3,5 1,9 3,0 1,3 1,2
Omavaraisuusaste, % 36,0 28,1 29,4
Nettovelkaantumisaste, % 91,8 144,7 142,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,7 12,6 12,6

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta kasvoi 64 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ja oli 14,9 (9,1) miljoonaa euroa. Kysyntä kasvoi Keski-Euroopan ohella Skandinaviassa voimakkaasti kohonneiden sähkönhintojen vuoksi. Päämarkkinoilla voimakkaasti kohonneet lämmitysenergian hinnat ja kasvanut epävarmuus energian saatavuuteen sekä kotien huoltovarmuuteen liittyen lisäsivät entisestään kuluttajien kiinnostusta vaihtoehtoisen lämmitysjärjestelmän, kuten tulisijan, hankintaan.

Myynnin kasvun taustalla oli myös pitkäjänteinen työ tuoteportfolion uudistamisessa, digitaalisen myynnin kehittämisessä, sekä jakelukanavien suoraviivaistamisessa vientimarkkinoilla. Yhtiön tilauskanta kasvoi, ja oli katsauskauden päättyessä 15,8 (5,9) miljoonaa euroa.

Vaikka teräksen, ostokomponenttien ja energian hinnat ovat kohonneet edelleen voimakkaasti katsauskauden aikana, liiketoiminnan kannattavuus parantui liikevaihdon kasvun, hinnankorotusten ja onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Yhtiön kannattavuutta tukee myös toiminnan pohjautuminen merkittäviltä osin omien kotimaisten vuolukivivarantojen hyödyntämiseen.

Viime vuoden loppupuolella lanseeratut Karelia-malliston keraamiset värivaihtoehdot ja 80- prosenttisesti kierrätysmateriaaliin pohjautuva Kermansavi-mallisto on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Uudet, 1.1.2022 voimaantulleet Ecodesign-määräykset täyttävät keraamiset mallistot ovat vahvistaneet Tulikiven markkina-asemaa kotimaassa ja ovat laajentaneet potentiaalista asiakaskuntaa vientimarkkinoilla. Yhteistyö perinteikkään tulisijoihin ja niiden oheistuotteisiin keskittyvän saksalaisen osuuskunnan Hagos eG:n kanssa on käynnistetty suunnitelmien mukaisesti.

Erkki Kuronen nimitettiin 16.9.2022 Tulikivi-konserniin kuuluvan Nordic Talc Oy:n toimitusjohtajaksi. Kurosella on 20 vuoden asiantuntemus talkkiesiintymistä ja -liiketoiminnasta Mondo Mineralsilta sekä arvokas kokemus Sotkamo Silverin kaivoksen rahoituksesta, käynnistämisestä ja tuotannon ylösajosta. Nordic Talc Oy:n tavoitteena on Tulikivi Oyj:n Suomussalmen kaivospiiriin kuuluvien talkkivarantojen teollinen hyödyntäminen.

Lisäksi Tulikivi toteutti lisäkairauksia sekä -tutkimuksia ja päivitti JORC-koodiston mukaisen mineraalivarantoarvion Tulikiven Suomussalmen tehtaan kaivospiirissä sijaitsevasta Haaposen talkkiesiintymästä. Suomussalmen mineraalivarannot kasvoivat 10 miljoonaa tonnia aiemmasta arviosta. Selvityksen mukaan Haaposen esiintymän todennäköiset mineraalivarannot (”Indicated Resource”) ovat 22,3 miljoonaa tonnia ja niiden keskimääräinen talkkipitoisuus on 44,4 prosenttia.

 

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

 

LIITETIEDOSTO: Osavuosikatsaus 1-9/2022

Liikevaihdon arvioidaan olevan 42-45 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan 4,0-5,0 miljoonaa euroa.

Tulikivi tarkistaa aiempaa arviotaan vuoden 2022 liikevaihdon ja liiketuloksen kehityksestä. Vuoden 2021 liikevaihto oli 33,5 miljoonaa euroa, ja vertailukelpoinen liiketulos oli 2,7 miljoonaa euroa. Uuden arvion mukaan vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 42-45 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan 4,0-5,0 miljoonaa euroa.  Näkymien tarkistamiseen vaikuttaa vahva tilausvirta viennistä ja kotimaasta.

Aiempi ohjeistus vuodelle 2022 (julkaistu 17.8.2022): Liikevaihdon arvioidaan olevan 38-42 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan selvästi vuoteen 2021 verrattuna.

 

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Tulikivi toteutti lisäkairauksia sekä -tutkimuksia ja päivitti JORC-koodiston mukaisen mineraalivarantoarvion Tulikiven Suomussalmen tehtaan kaivospiirissä sijaitsevasta Haaposen talkkiesiintymästä.

 

Selvityksen mukaan Haaposen esiintymän todennäköiset mineraalivarannot (”Indicated Resource”) ovat 22,3 miljoonaa tonnia ja niiden keskimääräinen talkkipitoisuus on 44,4 prosenttia. Mineraalivarannon päivityksessä on huomioitu uudet kairaustulokset, sekä rikastuskokeiden näytteenottoa varten kaivetut testikuopat ja näistä tehdyt analyysit. Uudet kairareiät lävistävät sivukiveä sekä malmin syvyysjatkeen kontaktit, ja varmistavat esiintymän jatkumisen aikaisemmin arvioitua syvemmälle. Näytteiden perusteella esiintymän sivukivien rikkipitoisuus on hyvin alhainen, joka vähentää merkittävästi kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia. Näytteistä on lisäksi määritetty kiven kalliomekaaniset ominaisuudet. Tietoa hyödynnetään louhinnan suunnittelun riskien hallinnassa.

Aiemmin todennäköisiksi mineraalivarannoiksi arvioitiin 12,3 miljoonaa tonnia. Lisäksi Geologian Tutkimuskeskus totesi samassa kaivospiirissä sijaitsevien Kivikankaan, Sivusuvannon ja Kivisuvannon esiintymissä olevan yli 10 miljoonan tonnin mineraalivarantopotentiaalin. Projektin aikana Geologian Tutkimuskeskuksen tekemät rikastuskokeet osoittivat talkin soveltuvan yleisimpiin kaupallisiin tuotteisiin.

Mineraalivarantoarvion laatimisesta ovat vastanneet Markku Meriläinen, MAusIMM JORC (2012) ja Pekka Loven MAusIMM (CP) JORC (2012) Competent Person pätevyydellä.

”Tehty mallinnus osoittaa, että Haaposen talkkiesiintymä on hyvin tasalaatuinen ja muodoltaan selkeä. Yhdessä merkittävästi kasvaneen mineraalivarannon kanssa tämä luo vahvan perustan esiintymän kehittämiseksi kohti vastuullista sekä energia- ja kustannustehokasta hyödyntämistä. Olen tyytyväinen tehtyyn hyvään työhön ja tästä on hienoa jatkaa eteenpäin”, sanoo pian Nordic Talcin toimitusjohtajana aloittava Erkki Kuronen.

On ennenaikaista arvioida hankkeen toteutumista tai taloudellisia vaikutuksia.

 

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Erkki Kuronen nimitetty Nordic Talc Oy:n toimitusjohtajaksi

 

Erkki Kuronen on nimitetty Tulikivi-konserniin kuuluvan Nordic Talc Oy:n toimitusjohtajaksi. Erkki Kuronen siirtyy Nordic Talciin Sotkamo Silver AB:n konserninjohtajan tehtävästä. Hän on ollut Sotkamo Silverin palveluksessa vuodesta 2016. Tätä ennen Erkki Kuronen toimi Mondo Mineralsin Group Geology and Mining Managerina sekä muissa tehtävissä vuodesta 1996 alkaen.

 

Nordic Talc Oy:n tavoitteena on Tulikivi Oyj:n Suomussalmen kaivospiiriin kuuluvien talkkivarantojen teollinen hyödyntäminen. Parhaillaan Nordic Talc Oy valmistelee Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvitystä (feasibility study), jonka tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudelliset kannattavuus-ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa sekä YVA-prosessia (ympäristövaikutusten arviointi) varten.

 

”Olen erittäin tyytyväinen voidessani ilmoittaa Erkki Kurosen nimityksestä Nordic Talc Oy:n toimitusjohtajaksi. Erkillä on 20 vuoden kokemus talkkiesiintymistä ja -liiketoiminnasta Mondo Mineralsilta sekä arvokas kokemus Sotkamo Silverin kaivoksen käynnistämisestä ja tuotannon ylösajosta”, toteaa Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen.

 

Erkki Kuronen: ”Kiitän Tulikiven hallitusta luottamuksesta ja olen erittäin iloinen mahdollisuudesta ottaa vetovastuu Nordic Talcissa. Lähden innolla edistämään Suomussalmen talkkivarantojen kehittämistä kohti vastuullista ja menestyksekästä teollista hyödyntämistä. Talkkia käytetään meidän kaikkien arjessa, mm. muoveissa, maaleissa ja uusissa biopohjaisissa pakkauksissa.”

 

 

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Tulikivi Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 13.9.2022.

 

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Martti Purtola

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj

LEI: 743700GSL41H2DXZY963

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 18714/4/7

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-08-23

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900583

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2406 Yksikköhinta: 0.73 EUR

(2): Volyymi: 700 Yksikköhinta: 0.73 EUR

(3): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 0.73 EUR

(4): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 0.73 EUR

(5): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 0.73 EUR

(6): Volyymi: 6592 Yksikköhinta: 0.73 EUR

 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(6): Volyymi: 10000 Keskihinta: 0.73 EUR

 

Lisätietoja:
Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja, Tulikivi Oyj
Puh. +358 207 636 555, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com