Osakkeet ja osakkeen­omistajat

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Tulikiven tavoitteena on vuoden 2026 loppuun mennessä saavuttaa yli 50 miljoonan euron liikevaihto, josta uusien tuotemallistojen osuus on noin 30 prosenttia. Vertailukelpoisen liiketuloksen osalta tavoitteena on ylittää 12 prosenttia liikevaihdosta. Omavaraisuusastetavoitteena on säilyttää vähintään 40 prosentin taso.

Osakkeet

Kaupankäyntitunnus TULAV
ISIN-koodi FI0009900583
Lista NASDAQ OMX
Toimiala Industrials Building Products
Osakkeenomistajia (31.12.2023) 10 091
A-osakkeita (31.12.2023) 52 188 743
K-osakkeita (31.12.2023) 7 682 500
Osakkeita yhteensä (31.12.2023) 59 871 243

Osinko

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan vuodelta 2023 A-osakkeelle 0,01 euroa/osake ja K-osakkeelle 0,0083 euroa/osake.