Sijoittajat

Hallinnointi

Tulikivi Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden hallinto perustuu lakiin, yhtiöjärjestykseen ja 1.1.2020 voimaan tulleeseen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin.

Tulikivi Oyj antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) erillisenä kertomuksena. Tätä selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana. Ajantasaiset Tulikivi-konsernin hallintoa koskevat tiedot löytyvät näiltä internet-sivuilta.