Vastuullisuus

Vastuullisuus Tulikivellä

Tulikiven toimintaa ohjaa yhtiön arvomaailma, jonka mukaisesti toimimme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Ymmärrämme vastuullisuustyön merkityksen liiketoimintamme edistäjänä ja mahdollistajana. Tarkastelemme jatkuvasti toimintamme vastuullisuutta suhteessa yhteiskuntaan, ympäristöön ja sidosryhmiin. Tulikivelle tärkeitä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö, osakkeenomistajat, rahoittajat ja muut yhteistyökumppanit niin Suomessa kuin ulkomailla.

Vastuullisuus on yksi toimintamme kivijaloista ja näkyy läpi koko tuotantoketjun. Kunnioitamme sekä luontoa että ihmisiä. Toimialamme ja toimintamme ovat tarkkaan luvitettua ja valvottua, mikä edesauttaa ja edellyttää vastuullista toimintaa kaikessa, mitä teemme. Toimimme ISO9001 laatujärjestelmän mukaisesti ja ihmisoikeuksia puolustamme YK:n UNGP-periaatteiden mukaisesti. Pyrimme aina hyödyntämään raaka-aineen 100%:sti, jonka johdosta etsimme ja kehitämme jatkuvasti uusia käyttökohteita teolliselle materiaalihävikille.

Teetämme systemaattisesti työturvallisuusmittauksia sekä tuotantolaitoksessamme että louhoksilla. Näin saamme ajanmukaista ja tärkeää dataa työoloista ja työturvallisuusjohtamisesta, jonka ansiosta pystymme seuraamaan työturvallisuuden tasoa ja sen kehitystä ja muokkaamaan työsuojelutoimintaamme oikeaan suuntaan.