Hallitus

Tulikivi-konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokouksen valitsema hallitus, hallituksen valiokunnat sekä toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan apuna toimiva johtoryhmä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Konsernin emoyhtiön hallitus päättää tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanoista.

Jyrki Tähtinen (s. 1961)

Oikeustieteen kandidaatti, MBA, asianajaja. Tulikiven hallituksen jäsen vuodesta 2015. Hallituksen puheenjohtaja 13.4.2015 lähtien.

Muut keskeiset luottamustoimet:
Hallituksen puheenjohtaja: Borenius Asianajotoimisto Oy (2008-2018)
Hallituksen jäsen: JSH Capital Oy

Keskeinen työkokemus:
Borenius Asianajotoimisto Oy:n toimitusjohtaja (1997-2008)
Borenius Asianajotoimisto Oy: osakas (1991-)
ja tätä ennen lakimiestehtävissä muiden asianajotoimistojen ja Helsingin kaupungin palveluksessa vuodesta 1983 lähtien.

Tulikivi Oyj:n osakeomistus:
A-osakkeita: 42 553 kappaletta

 

Heikki Vauhkonen (s. 1970)

Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden kandidaatti. Tulikivi Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2001, toimitusjohtaja 2007-huhtikuu 2013, Tulikivi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 16.4.2013-22.8.2013. Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja 23.8.2013-. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2001. Tulikiven palveluksessa vuodesta 1997.

Muut keskeiset luottamustoimet:
Hallintoneuvoston jäsen: Fennia (2011-)
Johtokunnan jäsen: Rakennustuoteteollisuus RTT ry (2012 -)
Hallituksen puheenjohtaja: Suomen Kivitutkimussäätiö (2015-)
Hallituksen jäsen: Suomen Lähienergialiitto ry (2015-)

Keskeinen työkokemus:
Tulikivi U.S. Inc.,: Vice President, (1997-2001)
Tulikivi Oyj: tulisijaliiketoiminnan markkinointijohtaja (2002–2007)
Tulikivi Oyj: toimitusjohtaja (2007- huhtikuu 2013)
Tulikivi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja (16.4.2013-22.8.2013)
Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja (23.8.2013-)

Tulikivi Oyj:n osakeomistus:
K-osakkeita 5 809 500 kappaletta
A-osakkeita 674 920 kappaletta

 

Niko Haavisto (s. 1972)

YTM (liiketalous). KHT tutkinto. Tulikivi Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2022 ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2022.

Muut keskeiset luottamustoimet:
Saka Finland Group Oy hallituksen jäsen (2022-)
CapMan konsernin tytäryhtiöiden hallituksen jäsen (2010-)

Keskeinen työkokemus:
CapMan Advisor (2022-)
CapMan konsernin talousjohtaja (2010-2021)
CapMan konsernin väliaikainen toimitusjohtaja (2013)
Oriola-KD Oyj:n talousohjauksen ja suunnittelun johtaja (2006–2010)
GE Healthcare Finland Oy financial controller (2005–2006)
PricewaterhouseCoopers Oy KHT-tilintarkastaja (1999–2005)

Tulikivi Oyj:n osakeomistus:

 

Tarmo Tuominen (s. 1962)

FM (geologia). Tulikivi Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2021 ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2021.

Muut keskeiset luottamustoimet:
Paraisten kaukolämmön hallituksen pj. (2020 -)
Geologian tutkimuskeskuksen johtokunnan pj. (2014 – 2020)
Nordic Mining ASA hallituksen pj. (2011 – 2019)
Finnmin hallituksen pj. (2013 – 2014)
Svemin hallituksen jäsen (2002 – 2020)
Nordic Talcin Advisory Boardin jäsen (2020-)
Hallituksen jäsen / pj. useissa Nordkalkin kansainvälisissä tytäryhtiöissä (2000 – 2020)

Keskeinen työkokemus:
LTL Consulting omistaja ja toimitusjohtaja (2020-)
erilaisia johtotehtäviä Nordkalkissa, mm. johtoryhmän jäsen vuodesta (2002 – 2019) / varatoimitusjohtaja (2016 – 2019)

Tulikivi Oyj:n osakeomistus:
A-osakkeita 20 000 kappaletta

 

Jaakko Aspara (s. 1981)

Professori (Hanken Svenska handelshögskolan). Kauppatieteiden tohtori, taiteen tohtori, diplomi-insinööri. Tulikiven hallituksen jäsen vuodesta 2016.

Muut keskeiset luottamustoimet:
Hallituksen jäsen: HOK-Elanto (2014-), Nordic Institute for Business & Society NIBS (2011-).
Johtokunnan jäsen: Business Finland (2022-)
Advisory Boardin jäsen: Upstreet / ESC Operations Pty Ltd. (2019-)

Keskeinen työkokemus:
Aalto-yliopisto: Markkinoinnin professori 2007-2014
Aalto-yliopisto: Muotoiluliiketoiminnan johtamisen professori 2014
Svenska Handelshögskolan: Christian Grönroos professori 2014-.
Helsingin kauppakorkeakoulu: ma. professori (2007-2014)
Aalto-yliopisto: desing-liiketoiminnan professori (2014)
Hanken Svenska handelshögskolan: Vararehtori (2018-2020), laitosjohtaja (2016-2018)
Neoma Business School: Dean of PhD programme, Head of Department, Director of Area of Excellence (2020-2021)
New York University NYU, Maastricht Univeristy: Vieraileva tutkija/professori (2008-2009; 2010)

Tulikivi Oyj:n osakeomistus:
A-osakkeita 215 000 kappaletta

 

Satoko Taguma (s. 1980)

TaM (kalustesuunnittelu), Muotoilun tutkinto.

Muut keskeiset luottamustoimet:

MUJI Finland Oy  Business Development Manager (2019-2022)
MUJI Finland Oy  Business Development Coordinator (2019-2022)
Arktis Furniture Oy Projektimyynti& markkinointi (2012-2019)

Keskeinen työkokemus:

Helsingin japanilainen kouluyhdistys Ry Toiminnanjohtaja 2021-
Japan Finland Design Association Varatoiminnanjohtaja 2011-2020

Tulikivi Oyj:n osakeomistus:

Hallituksella on kaksi valiokuntaa, nimitys- ja tarkastusvaliokunta. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet ja valiokuntien puheenjohtajat.

Nimitysvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Jyrki Tähtinen sekä jäseninä Niko Haavisto ja Heikki Vauhkonen. Nimitysvaliokunnan tehtäviin kuuluu hallituksen jäsenten valinnan valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta varten, hallituksen jäsenten palkitsemisasioiden valmistelu ja hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen.

Nimitysvaliokunnan jäsenten henkilötiedot:
Jyrki Tähtinen, s. 1961. Puheenjohtaja. Oikeustieteen kandidaatti, MBA, asianajaja. Tulikivi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 13.4.2015 lähtien. Hallituksen jäsenyys useissa yrityksissä.
• Niko Haavisto, s. 1972. YTM (liiketalous). KHT tutkinto. Hallituksen jäsenyys useissa yrityksissä.
Heikki Vauhkonen, s. 1970. Oikeustieteiden kandidaatti, kauppatieteiden kandidaatti. Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Niko Haavisto sekä jäseninä Tarmo Tuominen ja Jaakko Aspara. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa ja tehostaa hallituksen työskentelyä yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden käsittelyssä sekä huolehtia yhteydenpidosta tilintarkastajiin.