Hallinnointi

Hallinnointi

Tulikivi Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Juuka. Emoyhtiö Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikivi-konsernin, jolla on noin 200 työntekijää. Konsernin liiketoiminnot on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen; Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikiven osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Tulikivi Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden hallinto perustuu lakiin, yhtiöjärjestykseen ja 1.1.2020 voimaan tulleeseen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin.

Tulikivi Oyj antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) erillisenä kertomuksena. Tätä selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana.

Ajantasaiset Tulikivi-konsernin hallintoa koskevat tiedot löytyvät näiltä internet-sivuilta.

Palkitseminen

Tulikivi Oyj:n palkitsemispolitiikka

Sisäpiiri

Tulikivi Oyj noudattaa Helsingin Pörssin Sisäpiiriohjetta. Hallitus on nimittänyt sisäpiirivastaavaksi talousjohtaja Jouko Toivasen. Yhtiön sisäpiirirekisteriä ylläpidetään Euroclear Finland Oy:ssä.

Tilintarkastus

Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.