Osakassopimukset

Tulikivi Oyj:n tiedossa ei ole voimassaolevia yhtiön osakkeita koskevia osakassopimuksia.