Sponsorointi

Tulikivi Oyj on linjannut sponsoroinnin seuraavasti

Tulikivi sponsoroi lasten ja nuorten yhteisöllistä harrastetoimintaa tehdaspaikkakunnillaan. Lisäksi Tulikivi sponsoroi Suomen Kivikeskuksen näyttelytoimintaa, jolla lisätään kiven tunnettavuutta ja käyttöä. Näyttelyt tuovat Juuan Kivikylään vierailijoita ja Tulikivelle myönteistä näkyvyyttä.

 

Sponsorointi-, tuki- , lahjoitus- ja kannatusilmoitusten anomuskaavake

Järjestöt, yhdistykset ja yksityiset henkilöt voivat hakea tukea tai sponsorointia Tulikivi Oyj:ltä. Sponsorointi kattaa tuki-, lahjoitus- ja kannatusilmoitukset.

Tulikivi valitsee sponsoroitavat kohteet kerran vuodessa (syksyllä). Valittavat kohteet tukevat yhtiön tavoitteita ja arvomaailmaa sekä tuovat yhtiölle näkyvyyttä.