Pörssitiedote

Optio-oikeuksien 2013 vapautumiskriteerit ja optio-oikeuksien 2013C markkina-arvo

17.3.2016

Tulikivi Oyj:n hallitus päätti 17.9.2013 optio-oikeuksien antamisesta Tulikivi–konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksia on 1 800 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa A-sarjan osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2013A 1.5.2016–31.5.2018; optio-oikeudella 2013B 1.5.2017–31.5.2019 ja optio-oikeudella 2013C 1.5.2018–31.5.2020. Osakkeiden merkintähinta kaikilla optio-oikeuksilla on 0,33 euroa osakkeelta. Hallitus asettaa kunkin optiolajin vapautumiselle yhtiön tulosparannusohjelmaan liittyvät taloudelliset tavoitteet erikseen kullekin optiolajille.

Hallitus on päättänyt muuntaa 80 000 optio-oikeutta 2013A optio-oikeuksiksi 2013B ja 2013C. Optio-oikeuksien määrät muunnon jälkeen ovat 2013A: 500 000, 2013B 650 000 ja 2013C 650 000.

Optio-oikeuksille 2013A ja 2013B asetetut tilikauden 2015 käyttökatetavoitteet eivät ole toteutuneet. Hallitus päätti asettaa optio-oikeuksille uudet tavoitteet tilikaudelle 2016. Optio-oikeuksilla 2013A, 2013B ja 2013C merkittävien A-osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää hallituksen tilikauden 2016  käyttökatteelle (EBITDA) asettamien tavoitteiden toteutumista.

Optio-oikeuksia 2013C on 650 000 kappaletta. Yhden optio-oikeuden 2013C teoreettinen markkina-arvo on 0,04 euroa per optio-oikeus. Optio-oikeuksien 2013C teoreettinen markkina-arvo on yhteensä 26 000 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes –mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 0,22 euroa, osakkeen merkintähinta 0,33 euroa, riskitön korko -0,24 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 4,2 vuotta ja volatiliteetti 38 %. Markkina-arvon laskemisessa ei ole markkina-arvoa alentavana tekijänä otettu huomioon sitä, että vapautumiskriteerille asetetut tavoitteet eivät mahdollisesti täyty.

Optio-oikeuksien ehdot on tiedotettu 17.9.2013.

TULIKIVI OYJ
Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555