Osinko

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätös 27.4.2022

Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuonna 2022.