Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus 1-6/2022

19.8.2022

Liikevaihto kasvoi, liiketulos parani ja tilauskanta vahvistui merkittävästi

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 12,2 Me (9,3 Me 4-6/2021) ja liikevaihto oli katsauskaudella 20,6 Me (15,8 Me 1-6/2021).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli toisella vuosineljänneksellä 1,7 (1,1) Me ja liiketulos oli katsauskaudella 2,0 (1,1) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli toisella vuosineljänneksellä 1,4 (1,0) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 1,5 (0,8) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli toisella vuosineljänneksellä 1,6 (1,1) Me ja katsauskaudella 2,2 (1,2) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 11,3 (4,7) Me.
– Tulikiven Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvitys (feasibility study) etenee.
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 38-42 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan selvästi vuoteen 2021 verrattuna.

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Yhtiön tilausvirta kasvoi 48 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja oli 26,6 (18,0) miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä Tulikivi tulisijojen kysyntä jatkui poikkeuksellisen vahvana Keski-Euroopassa. Voimakkaasti kohonneet lämmitysenergian hinnat ja energian saatavuuteen sekä kotien huoltovarmuuteen liittyvät epävarmuudet lisäsivät kuluttajien kiinnostusta vaihtoehtoisen lämmitysjärjestelmän, kuten tulisijan, hankintaan.

Myynnin kasvun taustalla oli myös pitkäjänteinen työ tuoteportfolion uudistamisessa, digitaalisen myynnin kehittämisessä, sekä jakelukanavien suoraviivaistamisessa vientimarkkinoilla. Yhtiön tilauskanta kasvoi, ja oli katsauskauden päättyessä 11,3 (4,7) miljoonaa euroa.

Vaikka teräksen, ostokomponenttien ja energian hinnat ovat kohonneet edelleen voimakkaasti alkuvuoden aikana, liiketoiminnan kannattavuus parantui liikevaihdon kasvun, hinnankorotusten ja onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Yhtiön kannattavuutta tukee myös toiminnan pohjautuminen merkittäviltä osin omien kotimaisten vuolukivivarantojen hyödyntämiseen.

Viime vuoden loppupuolella lanseeratut Karelia-malliston keraamiset värivaihtoehdot ja 80- prosenttisesti kierrätysmateriaaliin pohjautuva Kermansavi-mallisto on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Uudet, 1.1.2022 voimaantulleet Ecodesign-määräykset täyttävät keraamiset mallistot vahvistavat Tulikiven markkina-asemaa kotimaassa ja laajentavat potentiaalista asiakaskuntaa vientimarkkinoilla. Kesäkuussa solmittu yhteistyösopimus perinteikkään tulisijoihin ja niiden oheistuotteisiin keskittyvän saksalaisen osuuskunnan Hagos eG:n kanssa mahdollistaa osaltaan Tulikiven markkinaosuuden kasvattamisen Saksassa lähivuosina.

Tulikivi on alkuvuonna edennyt Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvityksessä (feasibility study), jonka tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudelliset kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Toisella vuosineljänneksellä käynnistettiin tarkentava tutkimustyö Metso Outotecin kanssa talkin hyödynnettävyyttä ja talkkirikastamon suunnittelua silmällä pitäen. Lisäksi toteutettiin selvitystöitä Suomussalmen Haaposen esiintymän malmiarvion tarkentamiseksi ja YVA-prosessin (ympäristövaikutusten arviointi) edistämiseksi.

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2022