Pörssitiedote

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012

8.2.2013

Tulikivi Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate
Governance Statement) vuodelta 2012 on luettavissa tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön internetsivuilla osoitteeessa www.tulikivi.fi->Konserni->Konsernin hallinto ja johto

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
– Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0403 063 100 , www.tulikivi.com
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

Liite: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012

Jakelu:  – NASDAQ OMX Helsinki Oy, – Keskeiset tiedotusvälineet