Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1-12/2017

9.2.2018

Kannattavuus parani ja viennin liikevaihto kasvoi, emoyhtiön oma pääoma on alle puolet osakepääomasta

– Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 8,6 Me (8,5 Me 10-12/2016), liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,0 (-0,1) Me ja tulos ennen veroja -0,2 (-0,3) Me.
– Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 29,3 Me (30,5 Me 1-12/2016), liiketulos
oli -0,4 (-1,4) Me ja tulos ennen veroja -1,2 (-2,1) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,9 (2,1) Me ja tilikaudella 1,9 (2,0) Me.
– Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 2,9 (3,2) Me.
– Uuden Karelia-takkamalliston myynti kehittyy hyvin viennissä ja kotimaassa
– Emoyhtiön oma pääoma on tilinpäätöksessä 2,4 m€ ja osakepääoma 6,3 m€, joten emoyhtiön oma pääoma on alle puolet osakepääomasta. Asiaa käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa.
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, ja liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.

 

Tiivistelmä tilinpäätöstiedotteesta 1-12/2017. Tilinpäätöstiedote kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut, Me
01-12/2017 01-12/2016
Muutos, %
10-12/2017 10-12/2016
Muutos, %
Liikevaihto, Me
29,3 30,5 -3,9 8,6 8,5 0,3
Liiketulos, Me
-0,4 -1,4 73,1 0,0 -0,1 94,3
Tulos ennen veroja, Me
-1,2 -2,1 44,9 -0,2 -0,3 31,6
Katsauskauden laaja tulos, Me
-1,3 -2,0 38,5 -0,2 -0,4 47,9
Osakekohtainen tulos, e
-0,02 -0,03 0,00 0,00
Liiketoiminnan nettorahavirta
1,9 2,0 0,9 2,1
Omavaraisuusaste, %
30,7 33,4
Nettovelkaantumisaste, %
135,3 125,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %
-1,2 -4,3 0,0 -0,3

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Tulikivi-tuotteiden myynnin kasvu jatkui viennissä viimeisellä vuosineljänneksellä. Uusi Karelia-takkamallisto on lisännyt jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan selvästi Keski-Euroopassa. Karelia-takkamalliston myötä myynnin näkymät ovat alkuvuodelle edellisvuotta paremmat kaikilla viennin päämarkkina-alueilla.

Lokakuussa lanseerattu uusi Pielinen-mallisto on otettu myös hyvin vastaan. Malliston tuotteet pohjautuvat moderniin skandinaaviseen muotoiluun ja uuteen vuolukiven pintakäsittelytekniikkaan. Pielinen-malliston tuotteet ovat kompakteja ja helposti asennettavia. Ne soveltuvat erityisen hyvin Keski-Euroopan markkinoille sekä sellaisille markkinoille, joissa varaavien uunien asennustuntemusta ei ole.

Suurimman vientimaan Venäjän tilausvirta ja liikevaihto kasvoivat aktiivisen jakelutien kehittämisen ja myönteisen markkinatilanteen ansiosta edelliseen vuoteen verrattuna.

Kotimaassa tulisijojen myynti uudisrakentajille kehittyi alkuvuotta heikommin toisella vuosipuoliskolla, mutta markkinaosuuskehitys on edelleen myönteistä. Kotimaan myynti saneerausmarkkinassa laski, minkä vuoksi kotimaan jakelutietä uudistettiin vuoden 2017 lopussa. Tavoitteena on lisätä aktiivisten myyntipisteiden määrää.

Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 8,3 (8,4) miljoonaa euroa. Tulisijaviennin ja saunojen tilausvirta kasvoi. Kamiinan verhouskivistä, sisustuskivistä ja kotimaan tulisijoista tilausvirta pieneni.

Yhtiön tilauskanta oli tilikauden päättyessä 2,9 (3,2) miljoonaa euroa.

Kysynnän kohdistuminen uuteen Karelia-mallistoon on parantanut kannattavuutta tehostamistoimien ohella. Tuottavuuden parantumisen, pienentyneiden kiinteiden kulujen sekä vähentyneiden poistojen ansiosta yhtiön liiketulos parani tilikaudella 1,0 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Uusi Karelia-takkamallisto on otettu erittäin hyvin vastaan sekä kotimaassa että viennissä. Kotimaassa selvästi parantuneen kuluttajaluottamuksen arvioidaan lisäävän pientalorakentamista. Myynnin tehostamistoimia jatketaan kotimaassa saneerausmyynnin kasvattamiseksi.

Karelia- ja Pielinen-mallistojen erinomaisesti onnistunut kehitystyö antaa mahdollisuuden liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuden parantumiseen vuonna 2018 sekä kotimaassa että viennissä.

 

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2017