Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1-12/2019

28.2.2020

Vertailukelpoinen liiketulos kääntyi voitolliseksi

 – Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 8,8 Me (8,7 Me 10-12/2018) ja vuonna 2019 liikevaihto oli 28,7 Me (28,6 Me 1-12/2018).
– Vertailukelpoinen liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,4 (0,0) Me ja vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2019 oli 0,0 (-0,5) Me.
– Kermansaven liikearvoon tehtiin arvonalennus 0,8 (0,5) Me.
– Liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli -0,5 (-0,5) Me ja tulos ennen veroja -0,7 (-0,7) Me, joihin sisältyi liikearvon arvonalennuskirjausta -0,8 (-0,5) Me.
– Liiketulos vuonna 2019 oli -0,8 (-1,0) Me ja tulos ennen veroja -1,5 (-1,8) Me, joihin sisältyi liikearvon arvonalennuskirjausta -0,8 (-0,5) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 1,1 (0,5) Me ja tilikaudella 1,6 (1,6) Me.
– Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 2,9 (3,0) Me.
– Uusien Karelia- ja Pielinen takkamallistojen myynti kasvoi 16 %.
– Suomussalmen talkkivarantojen myyntihanke jatkuu.
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.
– Suomussalmen talkkivarantojen myyntihanke jatkuu.

Avainluvut, Me

1-12/2019 1-12/2018 Muutos, % 10-12/2019 10-12/2018 Muutos, %
Liikevaihto, Me 28,7 28,6 0,3 8,8 8,7 0,6
Liiketulos, Me -0,8 -1,0 24,7 -0,5 -0,5 7,2
Liiketulos ilman arvonalennusta, Me 0,0 -0,5 24,7 0,4 0,0 1660,0
Tulos ennen veroja, Me -1,5 -1,8 12,0 -0,7 -0,7 2,9
Katsauskauden laaja tulos, Me -1,6 -1,8 11,7 -0,7 -0,7 4,6
Osakekohtainen tulos, e -0,03 -0,03 -0,01 -0,01
Liiketoiminnan nettorahavirta 1,6 1,6 1,1 0,5
Omavaraisuusaste, % 23,0 27,4
Nettovelkaantumisaste, % 200,1 156,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % -3,0 -3,8 -1,9 -1,9

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Vuonna 2019 onnistuimme kääntämään Tulikiven liikevaihdon pieneen kasvuun ja vertailukelpoisen liiketuloksen voitolliseksi. Liikevaihtoa kasvattaneiden uudistuneiden mallistojen ohella sen mahdollisti kannattavuuden parantuminen Suomessa, Saksassa ja Venäjällä.

Vuonna 2019 Suomen tulisijamyynnin liikevaihtoa kasvatti lisääntynyt saneerausmyynti. Tulisijojen myynti uudismarkkinaan oli hieman edellisvuotta alhaisempaa. Myynnin tehostamistoimia jatketaan kotimaassa saneerausmyynnin kasvattamiseksi edelleen. Saunojen myynti kehittyi myönteisesti. Sisustuskivien toimitukset laskivat, johtuen vähäisemmästä määrästä projektitoimituksia.

Saksan liikevaihtoon vaikutti uusien Pielinen malliston tuotteiden hyvä vastaanotto asiakaskunnassa. Uudistuneet mallistot ovat mahdollistaneet Venäjän myyntitoimien suuntaamisen aiempaa vahvemmin premium-markkinaan.

Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihdon kehitys jatkui myönteisenä suurimmissa vientimaissa Saksassa ja Venäjällä.

Neljännellä vuosineljänneksellä myyntikate parantui hinnankorotusten ja tuottavuuden parannustoimenpiteiden ansiosta. Kiinteiden kulujen säästöt toteutuivat ennakoidusti katsauskaudella.

Yhtiön tilauskanta oli tilikauden päättyessä 2,9 (3,0) miljoonaa euroa. Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 8,6 (8,4) miljoonaa euroa.

Uudet Karelia- ja Pielinen-takkamallistot ovat edelleen lisänneet selvästi jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Niiden avulla on pystytty avaamaan uusia jälleenmyyntipisteitä sekä aktivoimaan vanhoja.  Mallistojen myötä Tulikiven markkina-asema on vahvistunut viennissä.

Suomussalmen talkkihankkeen yhteydessä toteutettava JORC-selvitystyö valmistui elokuussa 2019. Mineraalivarantoarvio osoittaa esiintymän olevan merkittävä Euroopan mittakaavassa. Haaposen esiintymä on laajuutensa ja muotonsa vuoksi tehokkaasti hyödynnettävissä avolouhoksena. Mineraalivarantoarvioon perustuva avolouhosoptimointi ja tehdyt kassavirtamallit osoittavat, että esiintymä on hyödynnettävissä kannattavasti.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja:
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2019