Pörssitiedote

Tulikiven Suomussalmen mineraalivarannot kasvoivat 10 miljoonaa tonnia

3.10.2022

Tulikivi toteutti lisäkairauksia sekä -tutkimuksia ja päivitti JORC-koodiston mukaisen mineraalivarantoarvion Tulikiven Suomussalmen tehtaan kaivospiirissä sijaitsevasta Haaposen talkkiesiintymästä.

 

Selvityksen mukaan Haaposen esiintymän todennäköiset mineraalivarannot (”Indicated Resource”) ovat 22,3 miljoonaa tonnia ja niiden keskimääräinen talkkipitoisuus on 44,4 prosenttia. Mineraalivarannon päivityksessä on huomioitu uudet kairaustulokset, sekä rikastuskokeiden näytteenottoa varten kaivetut testikuopat ja näistä tehdyt analyysit. Uudet kairareiät lävistävät sivukiveä sekä malmin syvyysjatkeen kontaktit, ja varmistavat esiintymän jatkumisen aikaisemmin arvioitua syvemmälle. Näytteiden perusteella esiintymän sivukivien rikkipitoisuus on hyvin alhainen, joka vähentää merkittävästi kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia. Näytteistä on lisäksi määritetty kiven kalliomekaaniset ominaisuudet. Tietoa hyödynnetään louhinnan suunnittelun riskien hallinnassa.

Aiemmin todennäköisiksi mineraalivarannoiksi arvioitiin 12,3 miljoonaa tonnia. Lisäksi Geologian Tutkimuskeskus totesi samassa kaivospiirissä sijaitsevien Kivikankaan, Sivusuvannon ja Kivisuvannon esiintymissä olevan yli 10 miljoonan tonnin mineraalivarantopotentiaalin. Projektin aikana Geologian Tutkimuskeskuksen tekemät rikastuskokeet osoittivat talkin soveltuvan yleisimpiin kaupallisiin tuotteisiin.

Mineraalivarantoarvion laatimisesta ovat vastanneet Markku Meriläinen, MAusIMM JORC (2012) ja Pekka Loven MAusIMM (CP) JORC (2012) Competent Person pätevyydellä.

”Tehty mallinnus osoittaa, että Haaposen talkkiesiintymä on hyvin tasalaatuinen ja muodoltaan selkeä. Yhdessä merkittävästi kasvaneen mineraalivarannon kanssa tämä luo vahvan perustan esiintymän kehittämiseksi kohti vastuullista sekä energia- ja kustannustehokasta hyödyntämistä. Olen tyytyväinen tehtyyn hyvään työhön ja tästä on hienoa jatkaa eteenpäin”, sanoo pian Nordic Talcin toimitusjohtajana aloittava Erkki Kuronen.

On ennenaikaista arvioida hankkeen toteutumista tai taloudellisia vaikutuksia.

 

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com