Pörssitiedote

Tulikivi aloittaa kannattavuus- ja keskittämisohjelman

30.1.2009

Tulikivi Oyj:n liikevaihdon vuonna 2008 ennakoidaan olevan noin 66
miljoonaa euroa (69,9 me vuonna 2007) ja tuloksen ennen veroja
olevan noin 2 (0,2) miljoonaa euroa, arvonalennusten jälkeen.
Liiketoiminnan kassavirran ennen investointeja ennakoidaan olevan
yli 7 (2,5) miljoonaa euroa.

Loppuvuodesta 2008 nopeasti supistuneen kysynnän myötä yhtiön
tilausvirta on ollut laskussa, eikä sen odoteta kasvavan
lähikuukausina, varsinkaan kotimaasta.

Yhtiön hallitus on päättänyt käynnistää Tulikivi Oyj:n toimintojen
kannattavuus- ja keskittämisohjelman, jotta yhtiön kannattavuus
voitaisiin jatkossakin turvata. Ohjelmalla tavoitellaan noin
viiden miljoonan euron vuosisäästöjä tulevina vuosina.

Tarkoituksena on keskittää toimintoja uuni- ja
verhouskiviliiketoiminnassa sekä konsernin hallinnossa. Lisäksi
lopetetaan heikosti kannattavia tuoteryhmiä.

Ohjelman vuoksi yhtiö on päättänyt käynnistää koko konsernin
henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Vähennystarve on noin 120
henkeä. Lisäksi yhtiö tulee lomauttamaan henkilöstöään kuluvan
vuoden aikana.

Ohjelman toteuttamisen arvioidaan aiheuttavan noin 2 miljoonan
euron kertaluontoiset kulut.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet,
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000,
www.tulikivi.com
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen