Pörssitiedote

Tulikivi keskittyy ydinliiketoimintoihinsa

14.4.2011

Tulikivi suunnittelee, että Kermansaven astialiiketoiminnasta ja rakennuskivien valmistuksesta luovutaan vuoden 2011 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on luopua vuolukivilouhinnan maansiirto- ja kuormauskalustosta sekä lisätä louhinnan ulkoistamista.

Varaavien uunien ja sisustuskivien valmistajana tunnetun Tulikivi Oyj:n kasvustrategian painopiste on tulisija-, sauna- ja sisustuskivituotteiden valmistamisessa, tuotekonseptien kehittämisessä sekä markkinoinnissa kuluttajille.

Tästä johtuen Tulikivi suunnittelee astialiiketoiminnasta ja rakennuskiven valmistuksesta luopumista sekä luonnonkivituotteet-liiketoiminnan tuotannon keskittämistä. Rakennuskivituotteita ovat julkisivut, laatoitukset ja muut alihankintatyöt rakennus- ja kiviliikkeille.

Lisäksi vuolukiven louhinnassa urakoinnin osuutta on tarkoitus lisätä. Samalla luovutaan vuolukivi-louhinnan maansiirto- ja kuormauskalustosta.

Yhtiön tavoitteena on ydinliiketoimintaan keskittyminen ja kannattavuuden parantaminen. Liiketoiminnoista luopumalla Tulikiven on mahdollista lisätä panostuksia strategian mukaiseen kasvuun uusissa tuoteryhmissä ja jakelussa.

Astia- ja rakennusliiketoimintojen liikevaihto oli vuonna 2010 yhteensä noin 3 miljoona euroa, ja tulos selvästi tappiollinen.

Henkilöstövaikutusten arvioidaan koskettavan noin 50 henkilöä. Järjestelyjen vuoksi Tulikivi käynnistää yt-neuvottelut luonnonkivituotteet -liiketoiminnassa, louhinnassa ja Heinäveden tehtaalla.

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maail-man suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on neljä tuoteryhmää: Tulisijat, Sau-na, Sisustus ja Astiat. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on lähes 60 Me, josta viennin osuus on noin puolet. Tulikivellä työs-kentelee noin 500 ihmistä.