Pörssitiedote

Tulikivi-konserni aloittaa yt-neuvottelut

15.1.2013

Tulikivi Oyj suunnittelee toimintojensa uudelleenorganisointia ja sopeuttaa tuotantokapasiteettiaan kannattavuuden parantamiseksi.

Yhtiö käynnistää koko konsernin henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Tämän hetken arvion mukaan mahdollinen töiden uudelleenjärjestely merkitsisi enintään 10 henkilön irtisanomista kotimaan eri liiketoimintojen myynnistä, asiakaspalvelusta ja tuotannosta sekä enintään 40 henkilön lomauttamista tuotannossa toistaiseksi. Tämän lisäksi neuvotellaan enintään 90 päivän määräaikaisista lomautuksista, jotka kohdistuvat jäljellejäävään koko yhtiön henkilöstöön. Yhtiössä on noin 380 työntekijää.

Tulikivi neuvottelee lomautusten toteuttamisesta kysyntätilanteen mukaisesti kuluvan vuoden 2013 aikana.

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen mukaan Tulikiven toimintaympäristö ei tue kysynnän kasvua vuoden 2013 aikana. Näin ollen kannattavuutta on parannettava toimintaa uudelleenorganisoimalla ja kapasiteettia sopeuttamalla. Lisäksi kysyntä kohdistuu aiempaa enemmän uusiin hybriditakkoihin, joiden valmistus on pitkälle automatisoitu.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja
Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka,  www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala, p.  0207 636 666
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555