Pörssitiedote

Tulikivi-konsernin yt-neuvottelut päättyneet

23.3.2009

Tulikivi-konsernin tammikuussa alkaneet yt-neuvottelut päättyivät
tänään. Yt-neuvottelut olivat osa Tulikivi Oyj:n toimintojen
kannattavuus- ja keskittämisohjelmaa, joka tavoittelee noin
viiden miljoonan euron vuosisäästöjä tulevina vuosina.

Neuvottelujen tuloksena päädyttiin vähentämään 79 henkilöä
irtisanomisin.
Näistä 11 on toimihenkilöitä. Tämän lisäksi 41 henkilöä
lomautetaan toistaiseksi, joista 8 on toimihenkilöitä.

Kannattavuus- ja keskittämisohjelman myötä Heinäveden tehdas
integroidaan tiiviisti osaksi yhtiön tulisijat-liiketoimintaa.
Tehdas keskittyy jatkossa kaakeliuunien, tulisijakomponenttien ja
ruoanvalmistusastioiden valmistukseen.

Juuan tehtaille perustetaan keskitetty osto-osavarasto. Lisäksi
tuotannon kannattavuutta parannetaan työaikamallien muutoksilla.
Konsernin verhouskivivalmistus keskitetään Suomussalmelle.
Louhintatyön osalta tarkastellaan ulkopuolisen työn lisäämistä.

Konsernin hallintoa ja tukitoimintoja tehostetaan
toimintaprosesseja ja tietojärjestelmiä yhtenäistämällä.

Lisäksi henkilöstön määrää sopeutetaan lomautuksin vallitsevaan
kysyntätilanteeseen ja konsernin johtoryhmän palkkoja alennetaan.

Edellä mainittujen henkilöstöjärjestelyjen ja eläköitymisen myötä
yhtiön henkilöstön määrä vähenee noin 550 henkilöön (633 henkilöä
31.12.2008).

Nyt toteutettavilla toimenpiteillä saavutetaan merkittävä osa
tavoitteena olevasta 5 miljoonan euron vuosisäästöstä tulevina
vuosina.

Uudelleen järjestelyistä ja henkilöstön vähentämisestä aiheutuu
kertaluonteisia kuluja yhteensä 1,3 miljoonaa euroa, josta
palkkojen ja sosiaalikulujen osuus on 1,0 miljoonaa euroa.
Kertaluonteiset kulut kirjautuvat pääosin tilikauden ensimmäiselle
vuosineljännekselle.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet,
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000,
www.tulikivi.com
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen