Pörssitiedote

Tulikivi Oyj jatkaa omien osakkeiden hankintaa

12.12.2008

Tulikivi Oyj:n hallitus on kokouksessaan 12.12.2008 päättänyt jatkaa omien osakkeiden hankintaa. Omia A-osakkeita hankitaan tässä vaiheessa enintään 100 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,27
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Päätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 17.4.2008 myöntämään valtuutukseen.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä tai osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkion maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeiden takaisinosto alkaa aikaisintaan 22.12.2008 päättyy viimeistään 30.3.2009. Yhtiön hallussa on tällä hetkellä 60 000 omaa A-osaketta, mikä vastaa 0,16 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki sääntöjen 5.3 kohdan mukaisesti sekä muutoin omien osakkeiden hankintaa koskevien säännösten mukaisesti.
Yhtiön osakkeiden pörssivaihdon keskimääräisen likviditeetin vähäisyyden johdosta yhtiön hallitus on päättänyt komission asetuksen (EY) N:o 2273/2003 5 artiklan kohdan 3 mukaisesti poiketa 5 artiklan kohdan 2 menettelytavoista siten, että omien osakkeiden hankinta voi ylittää 25 prosentin raja-arvon, mutta ei kuitenkaan ylitä 50:tä prosenttia keskimääräisestä päivittäisestä
volyymistä.

Juuassa 12. joulukuuta 2008

Tulikivi Oyj

Hallitus
                                                 
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0207 636 000,
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
Jakelu: NASDAQ OMX  ja keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com