Pörssitiedote

Tulikivi Oyj korottaa osakepääomaansa

21.6.2006

Tulikivi Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen valtuuttamana
korottaa yhtiön osakepääomaa suunnatulla osakeannilla Kermansavi
Oy:n osakkeita koskevan, 3.4.2006 allekirjoitetun
osakekauppasopimuksen mukaisen 2,1 miljoonan euron suuruisen
osakevastikkeen maksamiseksi Ilkka Paaterolle.
         
Suunnatussa annissa on edellä mainittujen kauppaehtojen mukaisesti
merkitty 718.430 Tulikivi Oyj:n A-osaketta. Uusmerkinnällä
toteutettava osakepääoman korotus on 122.133,10 euroa ja
ylikurssirahaston lisäys 1.982.866,90 euroa. Osakepääoman määrä
korotuksen jälkeen on 6.314.474,90 euroa ja osakkeiden
kokonaismäärä 37.143.970 osaketta. Liikkeeseen laskettavat uudet
osakkeet edustavat vajaata 2 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.
         
Uudet osakkeet arvioidaan merkittävän kaupparekisteriin 30.6.2006
ja osakkeiden arvioidaan tulevan kaupankäynnin kohteeksi pörssissä
yhdessä vanhojen A-osakkeiden kanssa 3.7.2006. Rahoitustarkastus
on myöntänyt Tulikivi Oyj:lle poikkeusluvan velvollisuudesta
julkistaa esite haettaessa uudet osakkeet julkisen kaupankäynnin
kohteeksi.
         
         
         
TULIKIVI OYJ

Juha Sivonen
toimitusjohtaja

Jakelu:  Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000,
www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Juha Sivonen