Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1-3/2020

8.5.2020

– Tulikivi-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 5,7 Me (5,8 Me 1-3/2019).
– Liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -0,5 (-0,7) Me ja tulos ennen veroja -0,7 (-0,9) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,1 (0,1) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,4 (4,5) Me.
– Nordic Talc Oy perustettiin Suomussalmen talkkivarantojen hyödyntämiseksi
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan olevan 27-29 Me, ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.

 

1-3/20 1-3/19
Muutos, %
1-12/19
Liikevaihto, Me
5,7 5,8 -1,4 28,7
Liiketulos, Me
-0,5 -0,7 32,0 -0,8
 Liiketulos ilman arvonalennusta, Me -0,5 -0,7 32,0 -0,0
Tulos ennen veroja, Me
-0,7 -0,9 20,8 -1,5
Katsauskauden laaja tulos, Me
-0,7 -0,9 18,5 -1,6
Osakekohtainen tulos, e
-0,01 -0,01 -0,03
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me
0,1 0,1 1,6
Omavaraisuusaste,%
21,6 24,2 23,0
Nettovelkaantumisaste, %
219,7 174,5 200,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %
-8,0 -10,9 -3,0

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto jäi toimialan tavanomaisen kausivaihtelun mukaisesti alhaiselle tasolle. Kotimaassa liikevaihto kasvoi, mutta Keski-Eurooppaan määrätyt covid-19 rajoitustoimet siirsivät jonkin verran toimituksia eteenpäin, minkä vuoksi liikevaihto jäi hieman alle edellisen vuoden tason. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä myyntikate parantui hinnankorotusten ja tuottavuuden parannustoimenpiteiden ansiosta. Kiinteiden kulujen säästöt toteutuivat ennakoidusti katsauskaudella.

Suomen tulisijamyynnin liikevaihtoa kasvattivat lisääntynyt saneerausmyynti sekä uudistuneet tuotemallistot. Tulisijojen myynti uudismarkkinaan oli hieman edellisvuotta alhaisempaa. Myynnin tehostamistoimia jatketaan kotimaassa saneerausmyynnin kasvattamiseksi edelleen. Saunojen ja sisustuskiven myynti on kehittynyt myönteisesti alkuvuoden aikana.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihdon kehitys jatkui myönteisenä suurimmissa vientimaissa Saksassa ja Venäjällä.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,4 (4,4) miljoonaa euroa. Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7,3 (7,2) miljoonaa euroa.

Covid-19-pandemia tulee laskemaan toisen vuosineljänneksen liikevaihtoa erityisesti Ranskasta, Belgiasta, Italiasta ja Saksasta, joissa ulkonaliikkumiskiellot ovat estäneet jälleenmyyjien myyntityötä useiden viikkojen ajan. Samoin covid-19-pandemia on vaikuttanut myös muilla markkina-alueilla, joissa toimintaa ja liikkumista on rajoitettu.

Suomessa covid-19-pandemian vaikutus on ollut toistaiseksi maltillisempi. Osin se on heijastunut jopa myönteisesti lisääntyneinä kotien remontointihankkeina, toisaalta peruuntuneet messut ja markkinointitapahtumat ovat vaikeuttaneet uusasiakashankintaa. Sähköiseen markkinointiin on panostettu aiempaa enemmän vuoden 2020 aikana.

Pidemmällä aikavälillä ennakoidaan uudiskohteiden määrän laskevan, mutta kotien ja loma-asuntojen saneeraushankkeiden määrän lisääntyvän. Myynnin kehitykseen tulee vaikuttamaan koronakriisin myötä syntyvän talouskriisin syvyys ja elvytystoimien kohdentuminen.

Liikevaihdon epävarmuuden vuoksi toimintoja on sopeutettu tuotantoa ja toimihenkilöitä lomauttamalla sekä kehityshankkeita siirtämällä.

Maaliskuussa 2020 Tulikiven hallitus päätti perustaa Nordic Talc Oy:n. Yhtiön tavoitteena on Tulikiven Suomussalmen kaivospiiriin kuuluvien talkkivarantojen teollinen hyödyntäminen. Samalla yhtiölle nimettiin Nordic Talc Oy:lle teollisuusmineraali- ja kaivosalan ammattilaisista koostuva advisory board. Siihen kuuluvat Jan Ekblom, Mikael von Hertzen, Eeva Ruokonen ja Tarmo Tuominen.

Parhaillaan suunnitteilla on Suomussalmen talkkihankkeen feasibility study, jonka tarkoituksena on tarkentaa hankkeen taloudellinen kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia ulkopuolisen rahoituksen ja sijoittajien saamiseksi Nordic Talc Oy:n toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen kohti teollista hyödyntämistä.

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555