Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1-3/2021

7.5.2021

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 6,5 Me (5,7 Me 1-3/2020).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,0 (-0,5) Me ja tulos ennen veroja oli -0,2 (-0,7) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,1 (0,1) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 5,2 (4,4) Me.
– Tulikiven tytäryhtiö Nordic Talc Oy on käynnistänyt Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvityksen (feasibility studyn).
– Tulevaisuuden näkymät: Liikevaihdon arvioidaan olevan 31-33 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan selvästi

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi covid-19-pandemian lisättyä kuluttajien kiinnostusta remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen niin kotimaassa kuin vientimaissa.

Liiketoiminnan kannattavuus parantui liikevaihdon kasvun, hinnankorotusten ja onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden sekä kiinteiden kulujen säästöjen ansiosta.

Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8,8 (7,3) miljoonaa euroa. Alkuvuonna tilausvirta kasvoi erityisesti kotimaasta, mutta myös vientimaissa kehitys on ollut hyvin positiivista. Tilausvirta kasvoi niin tulisijoissa, saunoissa kuin sisustuskivissä. Alkuvuonna selvästi vahvistuneen tilausvirran myötä on mahdollista saavuttaa vuositasolla aiempia vuosia korkeampi liikevaihdon kasvutaso ja kannattavuus.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 5,2 (4,4) miljoonaa euroa.

Tulikivi Oyj:n huhtikuussa 2020 perustama tytäryhtiö Nordic Talc Oy on käynnistänyt Suomussalmen talkkihankkeen toteuttavuusselvityksen (feasibility studyn), jonka tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudellinen kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Talkkihankeen YVA-menettely käynnistyi virallisesti, kun Nordic Talc Oy jätti AFRY Finland Oy:n kanssa laaditun YVA-ohjelman (ympäristövaikutusten arviointiohjelma) Kainuun ELY-keskukselle. Kaivosteknisiä suunnitelmia tarkennetaan tekemällä lisäkairauksia ja -analyysejä, jotka mahdollistavat Haaposen esiintymän yksityiskohtaisen louhintasuunnittelun.

 

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555