Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1-9/2020

6.11.2020

Liikevaihto edellisen vuoden tasolla ja liiketulos parani

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 6,9 Me (6,6 Me 7-9/2019) ja liikevaihto oli katsauskaudella 20,1 Me (19,9 Me 1-9/2019).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,6 (0,1) Me ja liiketulos oli katsauskaudella 0,6 (-0,3) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,4 (-0,1) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 0,0 (-0,9) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,8 (-0,1) Me ja katsauskaudella 1,5 (0,5) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,0 (3,8) Me.
– Tulikiven tytäryhtiö Nordic Talc valmistelee Suomussalmen talkkihankkeen feasibility studya
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan olevan 27-29 Me, ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.

 

Avainluvut
 1-9/20  1-9/19 Muutos,
%
 1-12/19 7-9/20 7-9/19 Muutos,
%
Liikevaihto, Me 20,1 19,9 0,9 28,7 6,9 6,6 5,3
Liiketulos, Me 0,6 -0,3 285,6 -0,8 0,6 0,1 714,3
Liiketulos ilman arvonalennusta, Me 0,6 -0,3 285,6 0,0 0,6 0,1 714,3
Tulos ennen veroja, Me -0,0 -0,9 98,8 -1,5 0,4 -0,1 521,4
Katsauskauden laaja tulos, Me -0,1 -0,9 91,4 -1,6 0,3 -0,1 471,9
Osakekohtainen tulos, e 0,00 -0,01 -0,03 0,01 0,00
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 1,5 0,5 1,6 0,8 -0,1
Omavaraisuusaste, % 23,7 24,7 23,0
Nettovelkaantumisaste, % 189,5 170,5 200,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,9 -1,5 -3,0 2,6 0,4

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit

Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi covid-19-pandemian lisättyä kuluttajien kiinnostusta remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen niin kotimaassa kuin vientimaissa.

Liiketoiminnan kannattavuus parantui hinnankorotusten ja tuottavuustoimenpiteiden sekä kiinteiden kulujen säästöjen ansiosta.

Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 7,9 (7,2) miljoonaa euroa. Kotimaassa tilausvirta kasvoi kaikissa tuoteryhmissä. Kysynnän kasvu oli vilkkainta sauna- ja sisustuskivi-tuotteissa. Myös Keski-Euroopan ja Venäjän vienti kehittyi myönteisesti kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,0 (3,8) miljoonaa euroa.

Covid-19-pandemia on toistaiseksi vaikuttanut myönteisesti Tulikivi-tuotteiden kysyntään, mutta pandemian toisen aallon voimistuminen on tuonut mukanaan rajoitustoimia Keski-Eurooppaan, jotka voivat haitata liiketoimintaa loppuvuonna.

Tulikivi Oyj:n huhtikuussa 2020 perustama tytäryhtiö Nordic Talc Oy valmistelee Suomussalmen talkkihankkeen feasibility studya, jonka tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudellinen kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Samalla pyritään hankkimaan tarvittava ulkopuolinen rahoitus Nordic Talc Oy:n toiminnan käynnistämiseen ja hankkeen teolliseen hyödyntämiseen. Lisäksi Kainuun ELY-keskukseen ja Business Finlandille on jätetty tukihakemukset hankkeen rahoituksesta.

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2020