Puolivuosikatsaus

Tulikivi Oyj puolivuosikatsaus 1-6/2016

4.8.2016

Liikevaihto edellisen vuoden tasolla, toiminnan tehostaminen etenee suunnitelmien mukaan

– Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 7,9 Me (8,5 Me 4-6/2015), liiketulos toisella vuosineljänneksellä oli 0,0 (-0,8) Me ja tulos ennen veroja -0,2 (-0,9) Me.
– Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 14,2 Me (14,7 Me 1-6/2015), liiketulos oli -1,3 (-3,3) Me ja tulos ennen veroja -1,7 (-3,6) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli toisella vuosineljänneksellä 0,1 (1,2) Me ja katsauskaudella -0,4 (-1,0).
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,9 (4,4) Me.
– Tulevaisuuden näkymät:  Vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen tasolla, ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta.

Tiivistelmä puolivuosikatsauksesta 1-6/2016. Puolivuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut

1-6/2016  1-6/2015 Muutos, %  1-12/2015  4-6/2016  4-6/2015 Muutos, %
Liikevaihto, Me 14,2 14,7 -3,1 32,0 7,9 8,5 -6,7
Liiketulos, Me -1,3 -3,3 59,2 -2,9 0,0 -0,8 100,8
Tulos ennen
veroja, Me
-1,7 -3,6 53,1 -3,9 -0,2 -0,9 80,2
Katsauskauden
laaja tulos, Me
-1,7 -3,6 52,8 -3,8 -0,2 -0,9 83,5
Osakekohtainen
tulos, e
-0,03 -0,06 -0,06 0,00 -0,02
Liiketoiminnan
nettorahavirta,
Me
-0,4 -1,0 0,8 0,1 1,2
Omavaraisuus-
aste, %
33,0 34,8 36,9
Nettovelkaan-
tumisaste, %
134,4 121,2 113,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % -8,5 -17,5 -7,7 0,0 -2,0

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit

Tulikivi-tuotteiden kysyntä oli toisella vuosineljänneksellä kotimaassa hieman edellisvuotta parempi. Pientalojen rakentamisen elpymisen sekä syventyneen talotehdasyhteistyön ansiosta kasvanut markkinaosuus lisäsivät tulisijojen myyntiä kotimaassa.

Markkinatilanne jatkuu edelleen haastavana johtuen pientalojen rakentamisen alhaisesta tasosta, matalasta lämmitysenergian hintatasosta ja kuluttajien epävarmuudesta hankintapäätöksissä.

Keski-Euroopan päämarkkinoilla Saksassa ja Ranskassa markkinatilanne jatkui verrattain heikkona. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto Saksan tulisijaviennistä oli edellisen vuoden tasolla, mutta Ranskassa liikevaihto oli huomattavasti edellistä vuotta heikompi. Parantuneesta taloustilanteesta huolimatta ei tulisijamarkkinoilla ole käännettä parempaan näköpiirissä. Viennissä myynnin tehostamistoimenpiteet kohdistetaan Saksaan ja Ranskaan. Myynnin tehostamistoimien tavoitteena on vahvistaa Tulikiven asemaa nykyisten jälleenmyyjien myyntivalikoimassa sekä löytää tarvittaessa uusia jälleenmyyjiä.

Venäjällä toisella vuosineljänneksellä liikevaihto laski, mutta tilauskanta kehittyi myönteisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

Toisella vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 7,6 (8,0) miljoonaa euroa. Suomessa tilausvirta oli edellisvuotta parempi. Viennissä tilausvirta laski Keski-Euroopasta.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,9 (4,4) miljoonaa euroa.

Viime vuonna toteutettujen rakenteellisten tehostamistoimien ansiosta yhtiön kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Parantuneen myyntikatteen ja pienentyneiden kiinteiden kulujen sekä vähentyneiden poistojen ansiosta yhtiön liiketulos parani katsauskaudella 2,0 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Kannattavuuden paranemisen myötä yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi.

Vaikka toimintaympäristö viennissä säilynee haasteellisena edelleen vuonna 2016, liikevaihdon laskun arvioidaan pysähtyvän myynnin tehostamistoimien ansiosta. Kannattavuuden arvioidaan paranevan vuonna 2016 rakenteellisten säästöjen ja tuotannon tehostamistoimien ansiosta.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

 

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2016