Pörssitiedote

Tulikivi Oyj voitti NunnaUuni Oy:n markkinaoikeudessa

12.3.2007

Vuolukiviuunien valmistajien Tulikivi Oyj:n ja NunnaUuni Oy:n
kiista markkinaoikeudessa on ratkaistu Tulikiven hyväksi. Tulikivi
riitautti NunnaUunin mainonnan, jonka se katsoi
kuluttajansuojalain vastaiseksi ja harhaanjohtavaksi.

Markkinaoikeus totesi päätöksessään NunnaUuni Oy:n Mammuttikivi-
markkinoinnin kuluttajansuojalain vastaiseksi ja sopimattomaksi
menettelyksi elinkeinotoiminnassa. Kyseinen Nunnauuni Oy:n
markkinointi on oikeuden mukaan harhaanjohtavaa ja omiaan
vahingoittamaan Tulikivi Oyj:n elinkeinotoimintaa.

Markkinaoikeus kielsi NunnaUunia tekemästä vertailevaa mainontaa
vuolukivien kuumuuden kestosta olosuhteissa, jotka eivät ole
merkityksellisiä. Markkinaoikeus totesi päätöksessään, ettei
Nunnauuni ole täyttänyt kuluttajansuojalaissa markkinoinnille
asetettua totuudessapysymisvelvoitetta.

Kiellon vakuudeksi markkinaoikeus asetti NunnaUuni Oy:lle 50 000
euron uhkasakon ja velvoitti sen korvaamaan Tulikivi Oyj:n
oikeudenkäyntikuluja 75 000 eurolla. NunnaUunin on noudatettava
kieltoa 1.4.2007 lukien.

Tulikivi Oyj:n uunit ovat ympäristöystävällisiä ja turvallisia,
eikä niiden suhteen ole vireillä kuluttajariitoja.

TULIKIVI OYJ

Juha Sivonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Markkinointijohtaja Heikki Vauhkonen, Tulikivi Oyj,
puh. 0207 636 555

Jakelu:  Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt
muodostavat Tulikivi-konsernin, joka on maailman suurin varaavien
tulisijojen valmistaja. Konserni tunnetaan Tulikivi-
vuolukiviuuneista ja luonnonkivituotteista sekä Kermansavi-
uuneista ja käyttökeramiikasta. Konsernin liikevaihto on yli 80
Me, josta viennin osuus on noin puolet.  Konsernilla on seitsemän
tuotantolaitosta, ja sen palveluksessa on runsaat 700 henkilöä.
www.tulikivi.com