Pörssitiedote

Tulikivi oyj:n optio-oikeuksien 2013a ja 2013b vapautumiskriteeri ja optio-oikeuksien 2013b markkina-arvo

15.1.2015

Tulikivi Oyj:n hallitus päätti 17.9.2013 optio-oikeuksien antamisesta Tulikivi–konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksia on 1 800 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa A-sarjan osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2013A 1.5.2016–31.5.2018; optio-oikeudella 2013B 1.5.2017–31.5.2019 ja optio-oikeudella 2013C 1.5.2018–31.5.2020. Osakkeiden merkintähinta kaikilla optio-oikeuksilla on 0,33 euroa osakkeelta. Hallitus asettaa kunkin optiolajin vapautumiselle yhtiön tulosparannusohjelmaan liittyvät taloudelliset tavoitteet erikseen kullekin optiolajille.

Optio-oikeuksien 2013A markkina-arvo ja vapautumiskriteeri on tiedotettu 26.11.2013. Optio-oikeuksille 2013A asetettu tilikauden 2014 käyttökatetavoite ei toteutunut. Hallitus päätti jatkaa tavoitteen seurantajaksoa tilikaudelle 2015.

Optio-oikeuksilla 2013B merkittävien A-osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää hallituksen tilikauden 2015 kertaerillä oikaistulle käyttökatteelle (EBITDA) asettamien tavoitteiden toteutumista.

Optio-oikeuksia 2013B on 610 000 kappaletta. Yhden optio-oikeuden 2013B teoreettinen markkina-arvo on 0,03 euroa per optio-oikeus. Optio-oikeuksien 2013B teoreettinen markkina-arvo on yhteensä 18 300 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes –mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 0,21 euroa, osakkeen merkintähinta 0,33 euroa, riskitön korko 0,13 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 4,5 vuotta ja volatiliteetti 33 %. Markkina-arvon laskemisessa ei ole markkina-arvoa alentavana tekijänä otettu huomioon sitä, että vapautumiskriteerille asetetut tavoitteet eivät mahdollisesti täyty.

Optio-oikeuksien ehdot on tiedotettu 17.9.2013.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555