Pörssitiedote

Tytäryhtiösulautumisen täytäntöönpano

2.1.2008

Tulikivi Oyj:n ja Kermansavi Oy:n hallitukset päättivät 29.6.2007
sulauttaa Kermansavi Oy:n tytäryhtiösulautumisella Tulikivi
Oyj:hin. Sulautumisen täytäntöönpano merkittiin kaupparekisteriin
31.12.2007. Sulautumisen tavoitteena on konsernirakenteen
selkeyttäminen.

Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen
Toimitusjohtaja

Jakelu:  OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000,
www.tulikivi.com
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen