Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous

7.2.2006

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Juuassa 6.
huhtikuuta 2006 klo 10.00 alkaen. Yhtiökokouksessa käsitellään
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi hallitus
esittää yhtiökokoukselle seuraavat asiat:

1) Yhtiön molempien osakesarjojen osakkeiden nimellisarvojen
muuttaminen 0,68 eurosta 0,17 euroon siten, että yksi vanha
osake jaetaan neljään uuteen osakkeeseen (split). Muutoksen
jälkeen yhtiön A-osakkeiden määrä olisi 26.885.540 kappaletta
ja K-sarjan osakkeiden lukumäärä 9.540.000 kappaletta.
Nimellisarvon muutoksen ja osakkeiden määrän lisäämisen
johdosta yhtiökokoukselle esitetään myös yhtiöjärjestyksen 3
ja 4 §§:n muuttamista vastaavasti.

2) Omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuutuksen
uusiminen siten, että yhtiön A-sarjan osakkeita
hankitaan/luovutetaan enintään 672.138 kappaletta (enintään
2.688.552 uutta A-osaketta splitin jälkeen) ja yhtiön K-sarjan
osakkeita hankitaan/luovutetaan enintään 238.500 kappaletta
(enintään 954.000 uutta K-osaketta splitin jälkeen).

3) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman
korottamisesta siten, että osakepääomaa voitaisiin korottaa
enintään 1.238.468 eurolla antamalla merkittäväksi enintään
1.821.277 uutta A-osaketta (splitin jälkeen enintään 7.285.108
splitattua uutta A-osaketta). Hallitus ehdottaa, että
valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy.

Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että seuraavalle
toimikaudelle hallituksen jäseniksi valittaisiin Piispa Ambrosius,
Juhani Erma, Eero Makkonen, Aimo Paukkonen, Heikki Vauhkonen,
Reijo Vauhkonen ja Matti Virtaala.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana Hannele Selesvuo.

Kokouskutsu julkaistaan myöhemmin.

Juuassa, 7. helmikuuta 2006

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000,
www.tulikivi.com
hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
toimitusjohtaja Juha Sivonen