Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous

6.2.2008

Tulikivi Oyj:n hallitus on päättänyt, että varsinainen yhtiökokous
pidetään Juuassa 17. huhtikuuta 2008, klo 12. Yhtiökokouksessa
käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä:

- hallituksen valtuuttaminen hankkimaan omia osakkeita siten, että
yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta
ja yhtiön K-sarjan osakkeita enintään 954 000 kappaletta.

- hallituksen valtuuttamista päättämään osakeanneista ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia A-sarjan
osakkeita voidaan antaa enintään 5 520 794 kappaletta ja uusia K-
sarjan osakkeita enintään 1 908 000 kappaletta. Vastaavat
enimmäismäärät koskevat yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamista. Hallitus voisi valtuutuksen nojalla myös suorittaa
yhtiön osakepalkkioita.

Hallitus päättää yhtiökokouskutsusta myöhemmin, ja hallituksen
esitykset yhtiökokoukselle julkaistaan myöhemmin.

Tulikivi Oyj

Hallitus