Vuosikertomus

Vuosikertomus 2008

10.3.2009

Tulikivi Oyj:n vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja
hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2008 on julkaistu pdf-
tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.tulikivi.com. Painettu vuosikertomus postitetaan
osakkeenomistajille 16.3.2009. Vuosikertomuksen voi myös tilata
yhtiöstä: puhelin 0207 636 254, sähköposti tulikivi@tulikivi.fi
tai osoitteesta Tulikivi Oyj/taloudelliset tiedotteet, 83900
Juuka.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Liitteet: Tulikivi Oyj:n vuosikertomus tulvk08.pdf