Vuosikertomus

Vuosikertomus 2011

19.3.2012

Tulikivi Oyj:n vuosikertomus sisältäen vuoden 2011 tilinpäätöksen  ja hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.tulikivi.fi > Konserni > Taloudelliset julkaisut > Vuosikertomukset.
TULIKIVI OYJ
Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com