Vuosikertomus

Vuosikertomus 2012

18.3.2013

Tulikivi Oyj:n vuosikertomus sisältäen vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.tulikivi.com
TULIKIVI OYJ
Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com