Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 $:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

25.2.2004

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 $:n mukaisesti ilmoitamme, että
Tulikivi Oyj on saanut tiedon Eliisa Irene Vauhkosen ja Reijo
Olavi Vauhkosen keskinäisissä osakeomistussuhteissa tänään
tapahtuneesta muutoksesta. Eliisa Vauhkosen omistusosuus yhtiön
osakepääomasta ja äänimäärästä on noussut yli yhden
kahdeskymmenesosan ja Reijo Vauhkosen omistusosuus yhtiön
osakepääomasta on laskenut alle kolmen kahdeskymmenesosan ja
äänimäärästä alle yhden neljäsosan. Muutoksen jälkeen
osakekohtainen omistus on seuraava:

Kpl- Osuus Osuus
määrä osake- ääni-
pää- määrästä,
omasta,% %

Eliisa Vauhkonen A-osakkeita 619.880 6,81 2,03
K-osakkeita 104.375 1,14 3,41

Yhteensä 724.255 7,95 5,44

Reijo Vauhkonen A-osakkeita 325.240 3,57 1,06
K-osakkeita 713.125 7,83 23,33

Yhteensä 1.038.365 11,40 24,39

Tulikivi Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 9.106.385 kappaleesta
osakkeita (A-osakkeita 6.721.385 kappaletta ja K-osakkeita
2.385.000 kappaletta) ja ääniä osakkeilla on yhteensä 30.571.385
kappaletta.

TULIKIVI OYJ

Matti Virtaala

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh.013-681 111,
www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala