Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

19.4.2024

Tulikivi Oyj on 18.4.2024 vastaanottanut Mikko Laakkoselta arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Mikko Laakkosen osuus Tulikivi Oyj:n osakkeista on ylittänyt 5 prosentin rajan.

Mikko Laakkosen omistus nousi 17.4.2024 tehtyjen kauppojen seurauksena 4 485 151 osakkeeseen eli 7,49 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 3,48 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeiden äänimäärästä.

 

Tulikivi Oyj

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
040 524 5593

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com