Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

4.6.2020

Tulikivi Oyj on 3.6.2020 vastaanottanut Rimonne Baltic OÜ:lta arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Rimonne Baltic OÜ:n osuus Tulikivi Oyj:n osakkeista on alittanut 5 prosentin rajan.

Rimonne Baltic OÜ:n omistus laski 3.6.2020 tehtyjen kauppojen seurauksena 2 900 000 osakkeeseen eli 4,84 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 2,25 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeiden äänimäärästä.

Tulikivi Oyj

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

0207 636 555

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com