Pörssitiedote

Ilmoitus Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajille tytäryhtiösulautumisesta

29.8.2007

Tulikivi Oyj:n ja sen tytäryhtiö Kermansavi Oy:n hallitukset ovat
allekirjoittaneet 29.6.2007 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan
Kermansavi Oy sulautuu tytäryhtiösulautumisella Tulikivi Oyj:hin.
Sulautumissuunnitelma on rekisteröity 27.7.2007.

Sulautumissuunnitelman mukaan Kermansavi Oy:n varat ja velat
siirtyvät Tulikivi Oyj:n kirjanpitoon sulautumisen
täytäntöönpanohetken mukaisilla kirjanpitoarvoilla. Sulautumisessa
ei suoriteta vastiketta, koska vastaanottava yhtiö Tulikivi Oyj
omistaa kaikki Kermansavi Oy:n osakkeet. Sulautuminen ei aiheuta
muutosta Tulikivi Oyj:n yhtiöjärjestykseen. Sulautuminen
toteutetaan konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi. Sulautumisen
täytäntöönpano on suunniteltu rekisteröitäväksi 31.12.2007.

Sulautumissuunnitelma liitteineen ja osakeyhtiölain 16 luvun 11
§:n mukaiset asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä
29.8.2007 lähtien Tulikivi Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa
Kuhnustantie 10, 83900 Juuka ja Kermansavi Oy:n pääkonttorissa
osoitteessa Rasiahontie 3, 79700 Heinävesi. Asiakirjoista
lähetetään pyynnöstä jäljennöksiä osakkeenomistajille. Ne voi
tilata puhelimitse numerosta 0207 636 251/Kaisa Toivanen tai
sähköpostitse osoitteesta kaisa.toivanen@tulikivi.fi.

Jos Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään
viisi (5) prosenttia yhtiön osakkeista, esittävät kuukauden
kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta kirjallisen vaatimuksen
siitä, että sulautumisesta on päätettävä yhtiökokouksessa,
kutsutaan ylimääräinen yhtiökokous osakeyhtiölain ja
yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle. Vaatimus on toimitettava
Tulikivi Oyj:lle osoitteeseen Tulikivi Oyj/Kaisa Toivanen, 83900
Juuka.

Juuka 29. elokuuta 2007

Tulikivi Oyj
Hallitus

Jakelu:  Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000,
www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen