Pörssitiedote

Kermansaven liikearvon alentuminen

13.2.2019

Tulikivi kirjaa 0,5 M€ arvonalentumisen liikearvoon ja muuttaa tästä johtuen tulosohjeistusta vuodelle 2018

Tulikivi on tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä tehdyn arvonalentumistestauksen tuloksena päättänyt kirjata arvonalennusta 0,5 miljoonaa euroa Konsernin taseessa olevasta liikearvosta. Arvonalentuminen liittyy Kermansavi Oy:n hankinnasta vuonna 2006 syntyneeseen liikearvoon.

Arvonalentumiskirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta eikä se myöskään vaikuta emoyhtiön Tulikivi Oyj:n tunnuslukuihin.

Aiempi liikevaihto- ja tulosennuste oli: Vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 28,5 miljoonaa euroa ja liiketuloksen arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla.

Uusi liikevaihto- ja tulosennuste on: Vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 28,5 miljoonaa euroa ja liiketuloksen arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla ilman arvonalennuskirjausta.

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet