Pörssitiedote

Liputusilmoitus 21.10.2013

22.10.2013

Tulikivi Oyj on 21.10.2013 vastaanottanut seuraavat Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaiset liputusilmoitukset Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialta ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiöltä.

Ilmoituksen mukaan Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistusosuus Tulikivi Oyj:n osakkeista on noussut yli 5 prosentin rajan. Omistusosuus on 4 545 455 Tulikivi Oyj:n A-osaketta, mikä vastaa annin jälkeen 7,59 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeista ja alle 5 prosenttia yhtiön äänimäärästä.

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö muodostavat uuden eläkeyhtiön 1.1.2014. Uuden eläkeyhtiön nimi on Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Yhtiöiden yhtiökokoukset hyväksyivät fuusion 19.6.2013 ja 27.6.2013 Finanssivalvonta antoi fuusiolle suostumuksensa. Toteutuessaan fuusio johtaa omistusosuuden muutokseen, jossa uuden eläkeyhtiön Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon omistusosuus Tulikivi Oyj:n osakkeista nousee toteutettavan osakeannin vaikutus huomioiden yli 5 prosentin rajan. Työeläkevakuutusyhtiö Elon omistusmääräksi tulee osakeannin vaikutus huomioiden 4 545 455 Tulikivi Oyj:n A-osaketta, mikä vastaa annin jälkeen 7,59 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeista ja alle 5 prosenttia yhtiön äänimäärästä.

Tulikivi Oyj:n hallitus on 21.10.2013 hyväksynyt 17.10.2013 päättyneen osakeannin merkinnät, yhteensä 22 727 273 A-sarjan osaketta.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555