Pörssitiedote

Liputusilmoitus 22.10.2013

22.10.2013

Tulikivi Oyj on 22.10.2013 vastaanottanut seuraavan Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Heikki Vauhkoselta:

Heikki Vauhkosen omistusosuus Tulikivi Oyj:n osakkeista on laskenut alle 15 prosentin rajan. Heikki Vauhkosen omistamat osakkeet 1025853 Tulikivi Oyj:n A-osaketta ja 5809500 K-osaketta vastaavat 11,42 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 40,57 prosenttia yhtiön äänimäärästä.

Tulikivi Oyj:n hallitus on 21.10.2013 hyväksynyt 17.10.2013 päättyneen osakeannin merkinnät, yhteensä 22 727 273 A-sarjan osaketta.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555