Pörssitiedote

Liputusilmoitus 9.10.2013

10.10.2013

Tulikivi Oyj on 9.10.2013 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Matti Virtaalan omistusosuus Tulikivi Oyj:n osakkeiden äänivallasta alittaa 5 prosentin rajan.

Liputusilmoitus liittyy Matti Virtaalan 4.10.2013 yhtiölle jättämään pyyntöön koskien hänen omistamien Tulikivi Oyj:n K-osakkeiden, yhteensä 1 460 000 K-osaketta, muuntamista A-osakkeiksi. Yhtiöjärjestyksen 3a pykälän mukaan yhtiön hallituksen tai sen määräämän on kolmen kuukauden kuluessa vaatimuksen saatuaan käsiteltävä esitetyt muuntamispyynnöt ja ilmoitettava ne rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. K-osake muuntuu A-osakkeeksi rekisterimerkinnän tapahduttua.

Ilmoituksen mukaan Matti Virtaala omistaa muunnon jälkeen 1 756 124 Tulikivi Oyj:n A-osaketta. Osakemäärä vastaa 4,73 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 1,60 prosenttia yhtiön äänimäärästä. Osuudet on laskettu yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä, mutta huomioiden kokonaisäänimäärän muuttuminen puheena olevan osakemuunnon tapahduttua.

TULIKIVI OYJ
Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
– Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555