Pörssitiedote

Liputusilmoitukset 9.10.2013

9.10.2013

Tulikivi Oyj:n hallitus on 8.10.2013 tehnyt päätöksen osakeannista, jonka mukaan merkittäväksi tarjotaan yhtiön uusia A-sarjan osakkeita 22 727 273 kappaletta. Osakeanti toteutetaan 11.10.2013 alkaen ja anti päättyy viimeistään 17.10.2013. Uusien osakkeiden merkintä kaupparekisteriin tapahtuu arvion mukaan 22.10.2013.

Tulikivi Oyj on 9.10.2013 vastaanottanut seuraavat osakeantiin liittyvät  Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoitukset:

1)    Ilmoituksen mukaan Heikki Vauhkosen omistusosuus Tulikivi Oyj:n osakkeista laskee toteutettavan osakeannin jälkeen alle 15 prosentin rajan. Heikki Vauhkosen omistamat osakkeet 1025853 Tulikivi Oyj:n A-osaketta ja 5809500 K-osaketta vastaavat osakeannin jälkeen 11,42 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 40,57 prosenttia yhtiön äänimäärästä.
2)    Ilmoituksen mukaan Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistusosuus Tulikivi Oyj:n osakkeista nousee toteutettavan osakeannin jälkeen yli 5 prosentin rajan.
Eläke-Fennian omistusmäärä osakeannin jälkeen on 4 545 455 Tulikivi Oyj:n A-osaketta, mikä vastaa annin jälkeen 7,59 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 3,12 prosenttia yhtiön äänimäärästä.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0403 063 100,
–    Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555
–    Hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, p. 0400 384 937

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com