Pörssitiedote

Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

16.6.2009

Tulikivi Oyj on luovuttanut hallituksen päätöksen mukaisesti
yhteensä 9 800 yhtiön hallussa ollutta omaa A-osaketta konsernin
osakepalkkiojärjestelmän piirissä olleelle kahdelletoista
avainhenkilölle. Osakkeet luovutettiin vuoden 2008
kannustinjärjestelmän mukaisesti. Osakkeiden siirto saajien arvo-
osuustileille tapahtui tänään 16. kesäkuuta 2009. Omien osakkeiden
luovuttaminen vastikkeetta perustuu varsinaisen yhtiökokouksen
31.3.2009 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutusten jälkeen Tulikivi Oyj:llä on hallussaan 124 200 omaa A-
sarjan osaketta.

Tulikivi Oyj:n hallitus päätti 18.4.2008 uudesta Tulikivi-
konsernin kannustinjärjestelmästä. Järjestelmään sisältyy osana
osakepohjainen kannustinjärjestelmä avainhenkilöille. Järjestelmän
mukainen palkkio ansaintajaksolta 2008 perustuu konsernin
tulokseen rahoituserien jälkeen ja liiketoiminnan rahavirtaan, ja
se maksetaan osittain yhtiön A-osakkeina ja osittain rahana.
Luovutettaviin osakkeisiin liittyy sitouttamisjakson aikana
luovutusrajoituksia.

Tulikivi Oyj
Heikki Vauhkonen

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja:  Tulikivi  Oyj,  83900  Juuka,  puh.  0207  636  000,
www.tulikivi.com
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen