Puolivuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-06/2008

22.7.2008

Vauhkonen Reijo                         4 164 327           24,3 %
Vauhkonen Heikki                        3 003 887           24,1 %
Elo Eliisa                              2 957 020            5,9 %
Virtaala Matti                          2 421 300           12,6 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen                               1 902 380            1,5 %
Mutanen Susanna                         1 643 800            7,2 %
Vauhkonen Mikko                           797 700            3,6 %
Paatero Ilkka                             718 430            0,6 %
Nuutinen Tarja                            674 540            3,5 %
Erikoissijoitusrahasto Phoebus            608 140            0,5 %
Muut osakkaat                          18 252 446           16,2 %

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj,  Kivia Oy, AWL-Marmori
Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi. Konserniyrityksiä ovat
lisäksi Uuni Vertriebs GmbH ja The New Alberene Stone Company,
Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa
kiinteä toimipaikka Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland.
Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Stone Pole Oy ja Leppävirran
Matkailukeskus Oy.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  OMX Nordic Exchange Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja:  Tulikivi  Oyj,  83900  Juuka,  puh.0207   636   000,
www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen