Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1-3/2012

24.4.2012

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7  Me (12,6 Me 1-3/2011).
– Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5)  Me.  Osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,04) euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -3,5 (-2,2) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä  7,8 Me  (9,7 Me 31.3.2011 ja 5,7 Me 31.12.2011).
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2012 liikevaihdon ennakoidaan muodostuvan edellisen vuoden mukaiseksi. Yhtiö on toteuttanut keskittämis- ja sopeuttamistoimenpiteitä, jotka tuovat merkittäviä säästöjä vuoden 2012 aikana ja joiden odotetaan kääntävän koko vuoden liiketuloksen voitolliseksi.
Tiivistelmä osavuosikatsaustiedotteesta 1-3/2012. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedotteen liitteenä.
Avainluvut, Me

 

1-3/
2012
1-3/
2011
Muutos,
%
1-12/
2011
Liikevaihto
10,7
12,6
-14,8
58,8
Liiketulos
-1,4
-1,5
12,3
-2,4
Tulos ennen veroja
-1,6
-1,7
9,2
-3,1
Katsauskauden laaja tulos
-1,2
-1,3
7,7
-2,4
Osakekohtainen tulos
-0,03
-0,04
25,0
-0,07
Liiketoiminnan rahavirta
ennen investointeja
-3,5
-2,2
1,4
Omavaraisuusaste, %
31,8
35,6
33,3
Nettovelkaantumisaste, %
126,7
88,6
96,5
ROI, %
-12,3
-12,7
-4,8

 

Toimitusjohtajan kommentit:

Vaikean syksyn 2011 jälkeen Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on muodostunut paremmin ennakoitavaksi. Hieman kohentunut kuluttajaluottamus tukee kuluttajien ostopäätöksiä. Alkuvuonna  kysyntä koheni uuniviennissä, erityisesti Keski-Euroopassa.
Kotimaan tulisijakysyntä oli edellisvuotta alhaisempi. Verhouskivissä asiakkaat olivat edelleen varovaisia, mikä näkyi alkuvuoden kysynnässä. Saunatuotteiden liikevaihto oli suunnitellun mukainen. Astioista ja rakennuskivistä luopuminen laski liikevaihtoa noin 0,6 miljoonaa euroa.
Kolmen miljoonan euron kustannussäästöihin tähtäävät toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti. Vuodenvaihteessa otettiin käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Se on vaatinut lisäponnisteluja henkilöstöltä, mutta ei ole aiheuttanut merkittävästi lisäkustannuksia.
Koko vuoden liikevaihdon uskotaan olevan edellisen vuoden mukainen. Tätä tukee  Rautakesko Oy:n kanssa maaliskuussa aloitettu yhteistyö. Alkuvuonna Venäjän ja Pohjoismaiden myynnissä aloittivat uudet vastuuhenkilöt.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 10,7 miljoonaa euroa (12,6 miljoonaa euroa tammi-maaliskuu 2011). Viime vuoden vastaavaan liikevaihtoon sisältyy 0,6 miljoonaa euroa lakkautettujen liiketoimintojen liikevaihtoa. Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli 9,6 (11,4) miljoonaa euroa ja sisustuskiviliiketoiminnan liikevaihto 1,1 (1,2) miljoonaa euroa.
Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 6,5 (6,8) miljoonaa euroa eli 60,7 (54,0) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 4,2 (5,8) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska, Saksa, Venäjä, Ruotsi ja Belgia.
Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5) miljoonaa euroa. Konsernin segmenttiraportoinnin mukaisesti tulisijat-liiketoiminnan liiketulos oli -0,8 (-0,9) miljoonaa euroa, sisustuskiviliiketoiminnan -0,2 (-0,2) miljoonaa euroa ja muiden erien kulut -0,4 (-0,4) miljoonaa euroa.
Konsernin tulos ennen veroja oli -1,6 (-1,7) miljoonaa euroa ja nettotulos -1,2 (-1,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,04) euroa.

Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -3,5 (-2,2) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi katsauskauden aikana 2,8 miljoonaa euroa ja oli 9,7 (9,2 me 31.3.2011) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 26,4 (25,9) miljoonaa  euroa . Nettorahoituskulut olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.
Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat 0,8 (1,0) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannukset olivat 0,5 (0,7) miljoonaa euroa eli 4,7 (5,2) prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin taseeseen avustusten vähentämisen jälkeen 0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnoissa keskityttiin katsauskaudella puukiukaiden ja tulisijatuotteiden kehittämiseen.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Konsernin lähiajan riskejä ovat taloudessa tapahtuvat yllättävät vaihtelut, jotka voivat heikentää kysyntätilannetta. Riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2011 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Tulikivi Oyj:n 12.4.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 2011. Muut yhtiökokouksen päätökset löytyvät yhtiökokouspäivänä julkaistusta erillisestä tiedotteesta.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön päämarkkina-alueilla kuluttajat ovat edelleen varsin varovaisia ja pohtivat investointipäätöksiään tarkoin.
Vuoden 2012 liikevaihdon ennakoidaan  muodostuvan edellisen vuoden mukaiseksi. Yhtiö on toteuttanut keskittämis- ja sopeuttamistoimenpiteitä, jotka tuovat merkittäviä säästöjä vuoden 2012 aikana ja joiden odotetaan kääntävän koko vuoden liiketuloksen voitolliseksi.
TULIKIVI OYJ
Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2012