Pörssitiedote

Kivia Oy sulautuu Tulikivi Oyj:hin

21.6.2012

Tulikivi Oyj:n ja Kivia Oy:n hallitukset ovat tänään päättäneet sulauttaa Kivia Oy:n tytäryhtiösulautumisella Tulikivi Oyj:hin konsernirakenteen selkeyttämiseksi. Sulautumissuunnitelma rekisteröidään kaupparekisteriin kuukauden kuluessa. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2012.

Kivia Oy:llä ei ole enää aktiivista liiketoimintaa, eikä sulautumisella ei ole vaikutusta konsernin raportoitaviin tilinpäätöslukuihin.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0403 063 100, www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen