Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1-3/2024

3.5.2024

Osavuosikatsaus 1-3/2024: Keskeiset hankkeet etenevät hyvin, markkinatilanne haasteellinen

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8,5 Me (13,0 Me 1-3/2023).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,3 (1,3) ja tulos ennen veroja oli 0,1 (1,1) Me.
– Omavaraisuusaste oli 49,5 % (42,0 %) katsauskauden päättyessä.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 5,4 (16,1) Me.
– Asiakaspalautteen perusteella Suomussalmen Haaposen talkkimalmista valmistetut koetuotteet täyttävät laajasti eri asiakassegmenttien tarpeet
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan 37-44 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan noin 3-5 miljoonaa euroa.

Avainluvut  1-3/24  1-3/23 Muutos,
%
1-12/23
Liikevaihto, Me 8,5 13,0 -35,1 45,3
Liiketulos, Me 0,3 1,3 -75,2 5,5
Vertailukelpoinen liiketulos, Me 0,3 1,3 -75,2 5,5
Tulos ennen veroja, Me 0,1 1,1 -88,9 4,9
Katsauskauden laaja tulos, Me 0,1 0,8 -83,3 3,7
Osakekohtainen tulos, e 0,00 0,01 0,06
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me -0,2 -0,7 4,9
Vertailukelpoinen liiketulos, Me 3,7 9,8 12,2
Omavaraisuusaste, % 49,5 42,0 47,8
Nettovelkaantumisaste, % 61,2 77,9 58,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,7 19,7 20,8

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski merkittävästi edellisen vuoden poikkeuksellisen korkeaan tasoon nähden. Liikevaihdon laskusta huolimatta alkuvuoden liikevoitto säilyi tyydyttävällä tasolla. Kannattavuuden mahdollisti liikevaihdon vientipainotteisuus, hyvä kustannusten hallinta ja onnistuneet kannattavuustoimet. Poliittiset työtaistelutoimet laskivat katsauskauden liikevaihtoa noin 0,3 miljoonaa euroa.

Katsauskaudella panostettiin Tulikiven strategian keskeisten hankkeiden edistämiseen. Keskeisinä tavoitteina ovat markkinaosuuden kasvattaminen Keski-Euroopan tulisijamarkkinoilla, saunaliiketoiminnan liikevaihdon kasvattaminen sekä Suomussalmen talkkiprojektin saattaminen investointivaiheeseen.

Keski-Euroopassa jatkettiin uuden kompaktin Jero-malliston jakeluverkon laajennustoimia. Jero-mallisto on otettu hyvin vastaan kaikilla markkina-alueilla niin jälleenmyyjien kuin kuluttajien toimesta. Keski-Euroopan markkinoilla kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja uuden Jero-malliston avulla on siten mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä. Tulikivellä on noin 350 jälleenmyyjää vientimaissa. Tavoitteena on käynnistää Jero-malliston myynti kaikissa myyntipisteissä sekä kasvattaa jälleenmyyjien määrää 50 prosentilla vuoden 2026 loppuun mennessä.  Helmikuussa Tulikivi esitteli uuden Jero-mallistoon kuuluvan Hari-mallin Veronan kansainvälisillä tulisijamessuilla. Tuotteen toimitukset käynnistyvät syksyllä 2024.

Saunaliiketoiminnassa keskityttiin uuden sähkökiuasmalliston markkinoille viemiseen. Se lanseerataan kotimaan ja vientimarkkinoille kevään 2024 aikana. Mallistossa korostuu Tulikivi-kiukaiden hyvät ominaisuudet: korkealuokkainen muotoilu, energiatehokkuus, omat materiaalit sekä turvallisuus.

Hienojauhettujen talkkituotteiden muovi- ja maalisovellusten tuotetestauskokeiden tulokset valmistuivat loppuvuodesta 2023. Tuloksia esiteltiin potentiaalisille asiakkaille ja käyttäjille. Asiakaspalautteen perusteella Suomussalmen Haaposen talkkimalmista valmistetut koetuotteet täyttävät laajasti jo nyt eri asiakassegmenttien tarpeet ja ne soveltuvat käytettäväksi nykyisten talkkituotteiden sijaan.  Huomionarvoista on se, että kyseessä ovat ensimmäiset koetuotteet, ja niiden ominaisuuksia ei ole vielä ehditty optimoimaan.

Alkuvuoden aikana jatkettiin talkin tuotannon sivuvirtojen hyödyntämisen tutkimista. Mielenkiinto kohdistuu erityisesti talkin rikastuksen sivutuotteena syntyvän magnesiittirikkaan rikastushiekan hyödyntämiseen. Se sisältää lähes 40 painoprosenttia magnesiumoksidia. Jatkotutkimuksissa keskitytään teknistä ja kaupallista potentiaalia omaaviin käyttökohteisiin ja hyödynnettävyyttä selvitetään mahdollisten käyttäjien kanssa ja yliopistoyhteistyön kautta.

Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta oli 7,6 (11,1) miljoonaa euroa. Edellisenä talvena kysyntää kasvattivat poikkeuksellisen nopeasti kohonneet energian hinnat ja energian saatavuuteen liittyvät epävarmuudet.  Yhtiön tilauskanta normalisoitui vuoden 2023 kysyntäpiikin jälkeen, ja oli katsauskauden päättyessä 5,4 (16,1) miljoonaa euroa.

Katsauskaudella Tulikivi teki toimitussopimuksen louhinnan sivuvirtana syntyvän vuolukivimurskeen myynnistä Polar Night Energyn toimittamaan teollisen mittakaavan lämpöenergiavarastoon Pornaisissa. Energian varastoinnissa hyödynnetään vuolukiven perinteisiä vahvuuksia, kuten hyviä lämmönjohto- ja varausominaisuuksia. Yhteistyö tukee Tulikiven tavoitetta raaka-aineen mahdollisimman korkeasta hyödyntämisasteesta.

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 040 524 5593