Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1-9/2022

4.11.2022

Vahva tuloskasvu jatkui

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 9,9 Me (8,3 Me 7-9/2021) ja liikevaihto oli katsauskaudella 30,5 Me (24,1 Me 1-9/2021).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,2 (1,0) Me ja liiketulos oli katsauskaudella 3,2 (2,1) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,1 (0,8) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 2,6 (1,6) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,3 (1,2) Me ja katsauskaudella 3,5 (1,9) Me.
– Tilauskanta vahvistui merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä ja oli katsauskauden päättyessä 15,8 (5,9) Me.
– Erkki Kuronen nimitettiin 16.9.2022 Tulikivi-konserniin kuuluvan Nordic Talc Oy:n toimitusjohtajaksi.
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 42-45 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan 4,0-5,0 miljoonaa euroa.

 

Avainluvut
1-9/22 1-9/21 Muutos, % 1-12/21 7-9/22 7-9/21 Muutos, %
Liikevaihto, Me 30,5 24,1 26,7 33,5 9,9 8,3 19,9
Liiketulos, Me 3,2 2,1 53,8 2,7 1,2 1,0 19,4
Vertailukelpoinen liiketulos, Me 3,2 2,1 53,8 2,7 1,2 1,0 19,4
Tulos ennen veroja, Me 2,6 1,6 59,4 2,1 1,1 0,8 25,7
Katsauskauden laaja tulos, Me 2,7 1,3 109,8 1,7 1,1 0,7 52,7
Osakekohtainen tulos, e 0,05 0,02 0,03 0,02 0,01
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 3,5 1,9 3,0 1,3 1,2
Omavaraisuusaste, % 36,0 28,1 29,4
Nettovelkaantumisaste, % 91,8 144,7 142,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,7 12,6 12,6

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta kasvoi 64 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ja oli 14,9 (9,1) miljoonaa euroa. Kysyntä kasvoi Keski-Euroopan ohella Skandinaviassa voimakkaasti kohonneiden sähkönhintojen vuoksi. Päämarkkinoilla voimakkaasti kohonneet lämmitysenergian hinnat ja kasvanut epävarmuus energian saatavuuteen sekä kotien huoltovarmuuteen liittyen lisäsivät entisestään kuluttajien kiinnostusta vaihtoehtoisen lämmitysjärjestelmän, kuten tulisijan, hankintaan.

Myynnin kasvun taustalla oli myös pitkäjänteinen työ tuoteportfolion uudistamisessa, digitaalisen myynnin kehittämisessä, sekä jakelukanavien suoraviivaistamisessa vientimarkkinoilla. Yhtiön tilauskanta kasvoi, ja oli katsauskauden päättyessä 15,8 (5,9) miljoonaa euroa.

Vaikka teräksen, ostokomponenttien ja energian hinnat ovat kohonneet edelleen voimakkaasti katsauskauden aikana, liiketoiminnan kannattavuus parantui liikevaihdon kasvun, hinnankorotusten ja onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Yhtiön kannattavuutta tukee myös toiminnan pohjautuminen merkittäviltä osin omien kotimaisten vuolukivivarantojen hyödyntämiseen.

Viime vuoden loppupuolella lanseeratut Karelia-malliston keraamiset värivaihtoehdot ja 80- prosenttisesti kierrätysmateriaaliin pohjautuva Kermansavi-mallisto on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Uudet, 1.1.2022 voimaantulleet Ecodesign-määräykset täyttävät keraamiset mallistot ovat vahvistaneet Tulikiven markkina-asemaa kotimaassa ja ovat laajentaneet potentiaalista asiakaskuntaa vientimarkkinoilla. Yhteistyö perinteikkään tulisijoihin ja niiden oheistuotteisiin keskittyvän saksalaisen osuuskunnan Hagos eG:n kanssa on käynnistetty suunnitelmien mukaisesti.

Erkki Kuronen nimitettiin 16.9.2022 Tulikivi-konserniin kuuluvan Nordic Talc Oy:n toimitusjohtajaksi. Kurosella on 20 vuoden asiantuntemus talkkiesiintymistä ja -liiketoiminnasta Mondo Mineralsilta sekä arvokas kokemus Sotkamo Silverin kaivoksen rahoituksesta, käynnistämisestä ja tuotannon ylösajosta. Nordic Talc Oy:n tavoitteena on Tulikivi Oyj:n Suomussalmen kaivospiiriin kuuluvien talkkivarantojen teollinen hyödyntäminen.

Lisäksi Tulikivi toteutti lisäkairauksia sekä -tutkimuksia ja päivitti JORC-koodiston mukaisen mineraalivarantoarvion Tulikiven Suomussalmen tehtaan kaivospiirissä sijaitsevasta Haaposen talkkiesiintymästä. Suomussalmen mineraalivarannot kasvoivat 10 miljoonaa tonnia aiemmasta arviosta. Selvityksen mukaan Haaposen esiintymän todennäköiset mineraalivarannot (”Indicated Resource”) ovat 22,3 miljoonaa tonnia ja niiden keskimääräinen talkkipitoisuus on 44,4 prosenttia.

 

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

 

LIITETIEDOSTO: Osavuosikatsaus 1-9/2022