Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1-9/2023

3.11.2023

Osavuosikatsaus 1-9/2023: Vahva liiketulos epävarmassa markkinassa

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 9,1 Me (9,9 Me 7-9/2022) ja liikevaihto oli katsauskaudella 35,4 Me (30,5 Me 1-9/2022).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,3 (1,2) ja liiketulos oli katsauskaudella 4,9 (3,2) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,1 (1,1) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 4,4 (2,6) Me.
– Omavaraisuusaste oli 47,5 % (36,0 %) katsauskauden päättyessä.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 11,5 (15,8) Me.
– Suomussalmen talkkiprojekti on edennyt hyvin
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoteen 2022 verrattuna.

 

Avainluvut 1-9/23 1-9/22 Muutos,
%
1-12/22 7-9/23 7-9/22 Muutos,
%
Liikevaihto, Me 35,4 30,5 16,2 44,3 9,1 9,9 -8,6
Liiketulos, Me 4,9 3,2 54,5 4,7 1,3 1,2 9,8
Vertailukelpoinen liiketulos, Me 4,9 3,2 54,5 4,7 1,3 1,2 9,8
Tulos ennen veroja, Me 4,4 2,6 69,2 4,1 1,1 1,1 7,1
Katsauskauden laaja tulos, Me 3,4 2,7 22,9 4,9 1,0 1,1 -9,7
Osakekohtainen tulos, e 0,06 0,05 0,08 0,02 0,02
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 2,7 3,5 6,3 0,9 1,3
Vertailukelpoinen liiketulos, % 13,9 10,4 10,6 14,4 12,0
Omavaraisuusaste, % 47,5 36,0 39,0
Nettovelkaantumisaste, % 62,1 91,8 72,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 24,4 18,7 19,7

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Kolmannella vuosineljänneksellä liiketuloksen myönteinen kehitys jatkui myynnin jakauman ja erityisesti onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Liikevaihto laski kotimaassa ja viennin liikevaihto oli edellisen vuoden tasossa.

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta oli 7,3 (14,9) miljoonaa euroa. Kysyntä oli edellisvuotta alhaisemmalla tasolla heikentyneen kuluttajaluottamuksen ja haasteellisen taloudellisen toimintaympäristön vuoksi. Vuoden 2022 syksyllä kysyntää kasvattivat poikkeuksellisen nopeasti kohonneet energian hinnat ja energian saatavuuteen liittyvät epävarmuudet.  Yhtiön tilauskanta säilyi kuitenkin hyvällä tasolla, ja oli katsauskauden päättyessä 11,5 (15,8) miljoonaa euroa.

Keski-Euroopassa jatkettiin myynti- ja koulutustoimenpiteitä jakeluverkoston laajentamiseksi niin Tulikivi- kuin Kermansavi-tulisijoille. Toimenpiteiden painopiste oli uudessa Jero-mallistossa, jossa varaavan tulisijan tekniikka on yhdistetty kamiinoiden kompaktiin kokoon ja moderniin muotoiluun. Lisäksi tuotannossa valmisteltiin Jero-malliston toimitusten aloittamista neljännellä vuosineljänneksellä. Keski-Euroopan markkinoilla kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja uuden Jero-malliston avulla on mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä.

Suomussalmen talkkiprojektin toteutettavuusselvitys eteni myönteisesti katsauskaudella Metso Oyj:n tekemien rikastus- ja suodatuskokeiden sekä rikastamon esisuunnittelun myötä. Tuotantomittakaavan prosessin simuloinnin perusteella Haaposen talkkimalmista pystytään tuottamaan hyvälaatuista talkkirikastetta hyvällä saannilla.

Syksyn aikana käynnistettiin hienojauhettujen talkkituotteiden tuotetestauskokeita muovi- ja maalisovelluksissa. Lisäksi aloitettiin sivutuotteiden lisähyödyntämismahdollisuuksia koskeva selvitystyö. Lisäselvitykset viivästyttävät hieman ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistumista, mutta hankkeen kokonaisaikatauluun ja potentiaaliin niillä voi olla positiivinen vaikutus.

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555